O nieoczywistościach relacji między olbrzymami a karłami – zamyślenia na marginesie filozofii kultury Floriana Znanieckiego
PDF

Słowa kluczowe

olbrzymy
karły
kultura
język

Jak cytować

Budajczak, M. (2021). O nieoczywistościach relacji między olbrzymami a karłami – zamyślenia na marginesie filozofii kultury Floriana Znanieckiego. Rocznik Pedagogiczny, 44, 61–69. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0004

Abstrakt

The article, recalling the work of Florian Znaniecki, reflects on hierarchizations of cultures. The part of it discusses some weaknesses of the language of sociology, i.e. the inconsistencies in defining and academic use of the concept of “culture”.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0004
PDF

Bibliografia

Blum S.D., „I Love Learning; I Hate School”: An Anthropology of College, Cornell University Press, Ithaca and London 2016.

Fabiani B., Niziołki, łokietki, karlikowie, PIW, Warszawa 1980.

Galtung J., Cultural Violence, „Journal of Peace Research” 1990, vol. 27, no. 3, s. 291–305.

Gatto J.T., Przeciwko szkole. Jak oświata publiczna upośledza nasze dzieci i dlaczego?, „Kultura i edukacja” 2005, nr 4, s. 23–31.

Gatto J.T., The Underground History of American Education: A School Teacher’s Intimate Investigation into the Problem of Modern Schooling, The Oxford Village Press, New York 2001.

Lec S.J., Myśli nieuczesane wszystkie, Noir Sur Blanc, Warszawa 2017.

Mazur M., Terminologia techniczna, PWT, Warszawa 1961.

Nietzsche F.W., Philosophy in the Tragic Age of the Greeks, Blackwell Pub., Malden, MA 2006.

Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław 2000.

Tylor E.B., Primitive Culture, vol. 1, John Murray, London 1920.

Un grande passato nel nostro future, Ufficio UNESCO del Comune di Vicenza, Vicenza 2007.

Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, PWN, Warszawa 1971.

Znaniecki F., Społeczna rola studenta uniwersytetu, Wydawnictwo Nakom, Warszawa 1997.

Znaniecki F, Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofji kultury i socjologji, Komitet Obrony Narodowej, Poznań 1921.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/culture [dostęp 15.05.2019].

https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_the_Little_People [dostęp 15.05.2019].

https://en.wikipedia.org/wiki/Standing_on_the_shoulders_of_giants [dostęp: 15.05.2019].

https://it.wikipedia.org/wiki/Bernardo_di_Chartres [dostęp 15.05.2019].

https://it.wikipedia.org/wiki/Maschera_(commedia_dell%27arte) [dostęp: 15.05.2019].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_z_Chartres#CITEREFSwie%C5%BCawski2000 [dostęp: 15.05.2019].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperonim [dostęp: 15.05.2019].

https://wn.rsarchive.org/Books/GA023/English/AP1972/GA023_c02.html [dostęp: 15.05.2019].

https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/bernard-chartres [dostęp: 15.05.2019].

https://www.lexico.com/en/definition/culture> [dostęp 15.05.2019].

https://www.venetoinside.com/it/aneddoti-e-curiosita/post/la-leggenda-dei-nani-di-villa-valmara-na-a-vicenza/ [dostęp: 15.05.2019].

Possamai F.V., Nature and Culture Dualism: Genesis of an Obsolete Dichotomy, [online] https://www.academia.edu/8286590/Nature_and_Culture_Dualism_Genesis_of_an_Obsolete_Dichotomy [dostęp: 15.05.2019].

Rosado C., Cultural Relativism, [online] https://www.andrew.cmu.edu/course/80-241/guided_inquiries/articles/cultural_rel.html [dostęp: 15.05.2019].

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.