Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego
PDF

Słowa kluczowe

Florian Znaniecki
wartości społeczne
wartości ekonomiczne
urynkowienie edukacji

Jak cytować

Sajdera, J. (2021). Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego. Rocznik Pedagogiczny, 44, 71–80. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0005

Abstrakt

The work is devoted to the analysis of the Florian Znaniecki’s idea of the relationships between two systems of values – the social one and the economic one. The presented analysis focuses on the Znaniecki’s theses in the reference to the current market approach to education.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0005
PDF

Bibliografia

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Banaszak S., Zarządzanie oświatą w turbulentnym otoczeniu, „Studia Edukacyjne” 2013, 27, s. 65– 74.

Dudzikowa M., O mojej miłości do książek. Esej osobisty, [w:] O pasjach cudzych i własnych – profesorowie, red. M. Dudzikowa, M. Nowak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Gawor L., Filozofia „kulturalizmu” Floriana Znanieckiego, [w:] tegoż, Myśliciele mało znani, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.

Godlewski G., Lekcja kryzysu: źródła kulturalizmu Floriana Znanieckiego, Wydawnictwo KR, Warszawa 1997.

Hałas E., Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Hałas E., Znaczenia i wartości społeczne. O socjologii Floriana Znanieckiego, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1991.

Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przeł. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000.

Thomas W.I., Znaniecki F., Chałasiński J., Szczepański J., Topczewska-Metelska M., Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976.

Znaniecki F., Metoda socjologii, przeł. E. Hałas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Znaniecki F., Początki myśli socjologicznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1928, 8, z. 1, s. 78–97.

Znaniecki F., Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna, przeł. E. Hałas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Znaniecki F., Socjologia wychowania, t. 2: Urabianie osoby wychowanka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Znaniecki, F., Upadek cywilizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofji kultury i socjologji, Komitet Obrony Narodowej, Poznań 1921, [online] https://www.wbc.poznan.pl/publication/81609 [dostęp: 15.01.2020].

Znaniecki F., Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.