Geneza i zarys psychologii kulturowej Floriana Znanieckiego
PDF

Słowa kluczowe

Znaniecki
psychologia kultury
kultura
kulturalizm
akcja kulturalna

Jak cytować

Chojniak, A. (2021). Geneza i zarys psychologii kulturowej Floriana Znanieckiego. Rocznik Pedagogiczny, 44, 81–94. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0006

Abstrakt

The aim of this paper is to present the cultural psychology project formulated by Florian Znaniecki. In the first part of the article, the authoress reconstructs the origin of this concept by reviewing the scholar’s early philosophical writings. In the second and third part of this paper, the authoress focus- es on presenting the basic categories of Znaniecki’s theory such as culture, culturalism and cultural action and highlights the role of cultural psychology in his scientific system.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0006
PDF

Bibliografia

Brett G. S., Historia psychologii, przeł. J. Makota, PWN, Warszawa 1969.

Marek J., Alexius Meinong, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), red. E.N. Zalta, [online] https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/meinong/ [dostęp: 05.05.2019].

Pieter J., Historia psychologii, PWN, Warszawa 1972.

Rollinger R., Ierna C., Christian von Ehrenfels, [w:] The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), red. E.N. Zalta, [online] https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/ehrenfels/> [dostęp: 05.05.2019].

Sitek W., Florian Znaniecki a marksizm. Epistemologiczna konceptualizacja wyjaśniania w naukach społecznych, PWN, Warszawa–Poznań 1980.

Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1: Organizacja grupy pierwotnej, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976.

Wojnar I., Bergson, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.

Znaniecki F., Co to jest psychologia społeczna?, „Przegląd Współczesny” 1925, t. XIII, s. 370–386.

Znaniecki F., Elementy rzeczywistości praktycznej, „Przegląd Filozoficzny” 1913, XV (2), s. 161–187.

Znaniecki F., Metoda socjologii, przeł. E. Hałas, Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa 2008.

Znaniecki F., Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, PWN, Warszawa 1992.

Znaniecki F., Prawa psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1991.

Znaniecki F., Rzeczywistość kulturowa, [w:] F. Znaniecki, „Humanizm i poznanie” i inne pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1991, s. 459–928.

Znaniecki F., Social Actions, Polski Instytut Socjologiczny, Poznań 1936.

Znaniecki F., Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa 1988.

Znaniecki F., Zagadnienie wartości w filozofii, [w:] F. Znaniecki, „Humanizm i poznanie” i inne pisma filozoficzne, PWN, Warszawa 1991, s. 73–234.

Znaniecki F., Znaczenie rozwoju świata i człowieka, „Świat i Człowiek” 1913, IV, s. 283–355.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.