Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych
PDF

Słowa kluczowe

teorie socjologiczne
Florian Znaniecki
socjologia
osoby starsze
młode pokolenie
aksjologia

Jak cytować

Kawa, J. (2021). Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych. Rocznik Pedagogiczny, 44, 95–106. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0007

Abstrakt

This article discusses the theoretical foundations of developed theories and their impact on the lives of older people. In this context, it is particularly important to bring closer the sociological concepts of upbringing according to Florian Znaniecki, as well as the process of transmitting norms and values. According to Znaniecki’s thesis it is the elderly, through the experience and skills acquired in the course of life, who are able to adequately convey the necessary values and norms. Possessed skills, life competences and cultural resources make that the elderly become a life guide for the younger generation, so to speak, social leaders who are able to influence their pupils. Znaniecki’s concepts and theories contributed to the development of sociology. According to the researcher, upbringing, which takes into account both the roles and the importance of the elderly and their axi- ological messages, is aimed primarily at the proper shaping of the young individual so that he/she is able to independently perform the social tasks entrusted to him/her in the future.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0007
PDF

Bibliografia

Dulczewski Z., Florian Znaniecki. Życie i dzieło, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1984.

Hałas E., Kojder A. (red.), Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Liao T., Metoda socjologiczna Floriana Znanieckiego i jej zdolność przewidywania, Warszawa 2004. Rotkiewicz H. (red.), Florian Znaniecki. Myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Tillmann K.-J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Wróblewska T., Filozofia wartości Floriana Znanieckiego, [w:] H. Rotkiewicz (red.), Florian Znaniecki. Myśl społeczna a wychowanie. Inspiracje dla współczesności, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2001.

Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Warszawa 2001.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.