Depresja dzieci i młodzieży jako skutek problemów osobniczego i społecznego rozwoju
PDF

Słowa kluczowe

depresja dzieci i młodzieży
powody depresji
problemy indywidualne
rozwój społeczny

Jak cytować

Ćwikliński, A. (2021). Depresja dzieci i młodzieży jako skutek problemów osobniczego i społecznego rozwoju. Rocznik Pedagogiczny, 44, 163–174. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0011

Abstrakt

The article deals with the issue of depression in children and adolescents as a shortcut to problems of individual and social development. It presents the concept of depression and its typologies, showing depression as a disease increasingly common among children and adolescents. The biological and social causes of depression among young adolescents are indicated and other sources of depressive behaviors are also described. A particular role of the family in overcoming the symptoms of depres- sion is highlighted.

https://doi.org/10.2478/rp-2021-0011
PDF

Bibliografia

Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K., Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018.

Cierpiałkowska L., Psychopatologia. Wykłady z psychologii, tom 15, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.

Greszta E., Depresja wieku dorastania, Academic Press, Warszawa 2006.

Hammen C., Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Hart A.D., Hart-Weber C., Depresja nastolatka, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze”, Poznań 2007.

Jervis G., Depresja – w poszukiwaniu drogi wyjścia, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2005.

Johnston M., Johnston A., Życie pod psem, który wabi się depresja, Media Rodzina, Poznań 2010.

Jundziłł E., Depresja wśród młodzieży studenckiej – pedagogiczna próba analizy zjawiska, [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów, red. T. Sołtysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.

Kowalczyk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.), Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2016.

Menander [w:] Księga aforyzmów, red. E. Rezler, oprac. K. Janus, M. Ludynia, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2008.

Popielarska A., Zaburzenia psychiczne, [w:] Dojrzewanie, red. A. Jarczewski, B. Woynarowska, WSiP, Warszawa 1982.

Pużyński S., Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Raczkowski A., Depresja dzieci i młodzieży – zjawisko i perspektywy pomocy, „Wychowanie w Rodzinie” 2017, t. XVI, 2, s. 315–329.

Rola J., Melancholia rodzinna. Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004.

Święcicki Ł., Depresja. Jednak niezwykła choroba, Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.

Vanier J., Depresja – dlaczego?, Wydawnictwo Kos, Katowice 2001.

Walewska K., Pawlik J. (red.), Depresja. Ujęcie psychoanalityczne, PWN, Warszawa 1992.

Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.

Zorraquino J.C., Depresja u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002.

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.