Depresja dzieci i młodzieży jako skutek problemów osobniczego i społecznego rozwoju

Main Article Content

Andrzej Ćwikliński

Abstrakt
The article deals with the issue of depression in children and adolescents as a shortcut to problems of individual and social development. It presents the concept of depression and its typologies, showing depression as a disease increasingly common among children and adolescents. The biological and social causes of depression among young adolescents are indicated and other sources of depressive behaviors are also described. A particular role of the family in overcoming the symptoms of depres- sion is highlighted.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ćwikliński, A. (2021). Depresja dzieci i młodzieży jako skutek problemów osobniczego i społecznego rozwoju. Rocznik Pedagogiczny, 44, 163-174. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0011
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K., Nastolatek a depresja. Praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2018.
 2. Cierpiałkowska L., Psychopatologia. Wykłady z psychologii, tom 15, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 3. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
 4. Greszta E., Depresja wieku dorastania, Academic Press, Warszawa 2006.
 5. Hammen C., Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 6. Hart A.D., Hart-Weber C., Depresja nastolatka, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze”, Poznań 2007.
 7. Jervis G., Depresja – w poszukiwaniu drogi wyjścia, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2005.
 8. Johnston M., Johnston A., Życie pod psem, który wabi się depresja, Media Rodzina, Poznań 2010.
 9. Jundziłł E., Depresja wśród młodzieży studenckiej – pedagogiczna próba analizy zjawiska, [w:] Zjawiska patologiczne wśród studentów, red. T. Sołtysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2008.
 10. Kowalczyk K., Krajewska-Kułak E., Cybulski M. (red.), Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Białystok 2016.
 11. Menander [w:] Księga aforyzmów, red. E. Rezler, oprac. K. Janus, M. Ludynia, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2008.
 12. Popielarska A., Zaburzenia psychiczne, [w:] Dojrzewanie, red. A. Jarczewski, B. Woynarowska, WSiP, Warszawa 1982.
 13. Pużyński S., Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.
 14. Raczkowski A., Depresja dzieci i młodzieży – zjawisko i perspektywy pomocy, „Wychowanie w Rodzinie” 2017, t. XVI, 2, s. 315–329.
 15. Rola J., Melancholia rodzinna. Psychologiczne uwarunkowania zaburzeń depresyjnych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2004.
 16. Święcicki Ł., Depresja. Jednak niezwykła choroba, Edra Urban & Partner, Wrocław 2018.
 17. Vanier J., Depresja – dlaczego?, Wydawnictwo Kos, Katowice 2001.
 18. Walewska K., Pawlik J. (red.), Depresja. Ujęcie psychoanalityczne, PWN, Warszawa 1992.
 19. Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 20. Zorraquino J.C., Depresja u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2002.