Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2020
PDF

Jak cytować

Kowalski, M. (2021). Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2020. Rocznik Pedagogiczny, 44, 227–242. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0015