Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym
PDF

Słowa kluczowe

Konstytucja
ustawy niższego rzędu
bezpośrednie stosowanie przepisów Konstytucji
norma konstytucyjna
wykładnia prokonstytucyjna

Jak cytować

Gutowski, M. (2018). Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 93–109. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.9

Abstrakt

Opracowanie odnosi się do problematyki bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji. Artykuł poddaje szczegółowej analizie ocenę zarzutów naruszenia norm konstytucyjnych, zagadnienie prokonstytucyjnej wykładni przepisów prawa, współstosowania przepisów Konstytucji i ustaw niższego rzędu oraz wykładni w zgodzie z Konstytucją. W publikacji przedstawiono także problem ewentualnej odmowy stosowania przepisów na podstawie reguł walidacyjnych. Pozycja ta opiera się na koncepcji przedstawionej w monografii powstałej we współautorstwie z prof. dr. hab. Piotrem Kardasem (M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017). W szczególności przedmiotem rozważań uczyniono część orzeczeń sądów powszechnych, obszernie omówionych w rozdziale 7 tej monografii.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.9
PDF