Czy wolność słowa i wolność prasy są rzeczywiście potrzebne społeczeństwu i państwu?
PDF

Słowa kluczowe

wolność słowa
wolność prasy
dziennikarstwo
państwo prawa
Europejski Trybunał Praw Człowieka
europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
etyka dziennikarska i jej kodeksy

Jak cytować

Sobczak, J. (2018). Czy wolność słowa i wolność prasy są rzeczywiście potrzebne społeczeństwu i państwu?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 133–150. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.12

Liczba wyświetleń: 626


Liczba pobrań: 670

Abstrakt

Wolność prasy wydaje się wartością niekwestionowaną. Wątpliwości budzi niekiedy możliwość jej ograniczenia. Opowiadając się przeciwko tezie o nieograniczonej wolności prasy, przywołać należy w płaszczyźnie prawa Rady Europy judykaty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu odnotowujące przejście ich z paradygmatu idealistycznego do realistycznego. Jest to prawo podstawowe, odwołujące się do racjonalności, wolności słowa i swobody komunikacji. Wywodzić tę wolność można z argumentów opartych na idei demokracji, z potrzeby służenia prawdzie i związanej z tym wolnym rynkiem idei, wreszcie z autonomii jednostki. Wolność słowa ma charakter zarówno indywidualny, jak i społeczny. Nie jest oczywiście celem samym w sobie. Nie może abstrahować od założeń deontologii. Bez wolności słowa nie może funkcjonować ani demokratyczne państwo prawne, ani społeczeństwo w takim państwie. Istnieją jednak poważne pokusy, aby takową wolność ograniczać.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.12
PDF