Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne

Main Article Content

Krzysztof Urbaniak

Abstrakt

Wybory w państwie demokratycznym, przeprowadzane z poszanowaniem reguł pozwalających uczciwie uwzględnić wolę wyborców, są podstawowym sposobem kreowania organów władzy publicznej. Tworzą one jeden z fundamentów państwa czerpiącego swoje podstawy funkcjonowania z woli Narodu. W artykule dokonano analizy praw wyborczych obywateli RP, tj. prawa do głosowania i prawa do kandydowania z punktu widzenia poszanowania zasady dobra wspólnego. Osobną część poświęcono rozważaniom dotyczącym instytucjonalnemu kształtowi systemu wyborczego i procesu wyborczego. Artykuł kończy część poświęcona problematyce zasad tworzenia i stosowania prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem problemu stabilności prawa. Przeprowadzona analiza prowadzi do konkluzji, że prawidłowe funkcjonowanie wspartego na konstytucji pluralistycznego systemu wyborczego oraz stosowanie prawa wyborczego zależą w dużej mierze od uznawania przez wszystkich uczestników tego systemu dobra wspólnego jako takiego i realizowania wskazań z tej zasady wypływających.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Urbaniak, K. (2018). Wybory jako demokratyczny sposób kreowania organów władzy publicznej a dobro wspólne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 151-167. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.13
Dział
ARTYKUŁY