Referendum – instrument czy iluzja władzy polskiego suwerena?

Main Article Content

Dariusz Dudek

Abstrakt

Autor analizuje następujące problemy: polskie tradycje referendalne w XX w., obowiązujące uregulowanie referendum zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. i ustawie z 2003 r., współczesną praktykę referendum w Polsce (przedmiot i wyniki referendum przeprowadzonego w 1997, 2003 oraz 2015) oraz prawne granice władzy suwerena, czyli przedmiot dopuszczalnej decyzji Narodu w referendum. Wskazuje także perspektywy referendum konsultacyjnego w sprawie zmiany Konstytucji, związane z inicjatywą Prezydenta Rzeczypospolitej, zgłoszoną 3 maja 2017 r. Dotyczy ona zaangażowania obywateli w proces tworzenia konstytucji od początku, przed pracami w parlamencie, co nie miało precedensu w naszej historii. Wyraża pogląd, że niezależnie od wad obowiązującej regulacji prawnej i negatywnych doświadczeń wynikających z praktyki, referendum to może być dziełem suwerennego Narodu i wzmocnić autorytet nowej konstytucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dudek, D. (2018). Referendum – instrument czy iluzja władzy polskiego suwerena?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 169-185. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.14
Dział
ARTYKUŁY