Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów
PDF

Słowa kluczowe

Konstytucja
rząd
władza wykonawcza
stabilność

Jak cytować

Balicki, R. (2018). Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 205–213. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.16

Liczba wyświetleń: 310


Liczba pobrań: 491

Abstrakt

W artykule ukazane zostało zagadnienie stabilności funkcjonowania kolegialnego członu władzy wykonawczej – rządu. Stabilność władzy wykonawczej, obok partycypacji obywatelskiej w wyborach oraz utrzymania porządku politycznego, jest jednym z elementów szerszego pojęcia, jakim jest stabilność polityczna państwa. Doświadczenia historyczne (zwłaszcza Francji III i IV Republiki oraz Włoch) ukazują, jak ważnym zagadnieniem jest możliwość stabilnego i efektywnego działania rządu. Odnosząc tytułowe zagadnienie do polskiego modelu ustrojowego, autor dokonuje analizy norm konstytucyjnych determinujących zasady powoływania Rady Ministrów oraz możliwości jej odwołania.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.16
PDF