Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów

Main Article Content

Ryszard Balicki

Abstrakt

W artykule ukazane zostało zagadnienie stabilności funkcjonowania kolegialnego członu władzy wykonawczej – rządu. Stabilność władzy wykonawczej, obok partycypacji obywatelskiej w wyborach oraz utrzymania porządku politycznego, jest jednym z elementów szerszego pojęcia, jakim jest stabilność polityczna państwa. Doświadczenia historyczne (zwłaszcza Francji III i IV Republiki oraz Włoch) ukazują, jak ważnym zagadnieniem jest możliwość stabilnego i efektywnego działania rządu. Odnosząc tytułowe zagadnienie do polskiego modelu ustrojowego, autor dokonuje analizy norm konstytucyjnych determinujących zasady powoływania Rady Ministrów oraz możliwości jej odwołania.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Balicki, R. (2018). Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 205-213. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.16
Dział
ARTYKUŁY