Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie. Uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu

Main Article Content

Ryszard Kowalski

Abstrakt

Istnienie państwa dobrobytu może być uzasadniane za pomocą argumentacji zarówno ekonomicznej, politycznej, jak i filozoficznej. W artykule scharakteryzowano sprawiedliwość dystrybutywną z perspektywy liberalnego egalitaryzmu, co stanowi jednocześnie analizę filozoficznej argumentacji na rzecz państwa dobrobytu. Odwołano się przy tym do dwóch najbardziej wpływowych koncepcji: teorii sprawiedliwości jako bezstronności autorstwa Rawlsa oraz idei równości zasobów zaproponowanej przez Dworkina. Celem artykułu była ocena modeli państwa dobrobytu w świetle wymagań stawianych w obu koncepcjach sprawiedliwie urządzonemu społeczeństwu. Autor dowodzi, że mając na względzie realne możliwości jednostek do formułowania, rozumnego realizowania oraz korekty swych własnych planów życiowych, jedynie socjaldemokratyczny (nordycki) model państwa dobrobytu można uznać za akceptowalny z perspektywy egalitarystycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalski, R. (2018). Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie. Uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 241-254. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.19
Dział
Gospodarka miasta