Pressto.

Nagłowek strony

Sprawiedliwość w liberalnym egalitaryzmie. Uwagi o filozoficznym uzasadnieniu współczesnego państwa dobrobytu

Ryszard Kowalski

DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.19

Abstrakt


Istnienie państwa dobrobytu może być uzasadniane za pomocą argumentacji zarówno ekonomicznej, politycznej, jak i filozoficznej. W artykule scharakteryzowano sprawiedliwość dystrybutywną z perspektywy liberalnego egalitaryzmu, co stanowi jednocześnie analizę filozoficznej argumentacji na rzecz państwa dobrobytu. Odwołano się przy tym do dwóch najbardziej wpływowych koncepcji: teorii sprawiedliwości jako bezstronności autorstwa Rawlsa oraz idei równości zasobów zaproponowanej przez Dworkina. Celem artykułu była ocena modeli państwa dobrobytu w świetle wymagań stawianych w obu koncepcjach sprawiedliwie urządzonemu społeczeństwu. Autor dowodzi, że mając na względzie realne możliwości jednostek do formułowania, rozumnego realizowania oraz korekty swych własnych planów życiowych, jedynie socjaldemokratyczny (nordycki) model państwa dobrobytu można uznać za akceptowalny z perspektywy egalitarystycznej.


Słowa kluczowe


sprawiedliwość; liberalny egalitaryzm; zasada dyferencji; równość zasobów; państwo dobrobytu

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 32 PDF - 20 PDF (English) - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.