Społeczna odpowiedzialność biznesu
PDF

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu
neoliberalizm
rozwój społeczno-gospodarczy
etyka w biznesie
moralność
JEL
A13
H7

Jak cytować

Wolska, G. (2018). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 301–310. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.23

Abstrakt

Głównym celem pracy jest próba zaprezentowania następstw społeczno-gospodarczych powstałych w wyniku dominacji przez kilka dekad modelu neoliberalnego. Myślą przewodnią jest stwierdzenie, że tryumfujący od kilku dekad model neoliberalny zmarginalizował społeczny wymiar ekonomii. Ekonomia znajduje się współcześnie w stadium poszukiwania odpowiedzi na stare i nowe pytania. Dotyczą one również kierunku kształtowania ładu gospodarczego, w ramach którego ekonomia jako nauka służyłaby nie tylko wybranej grupie społecznej, ale całemu społeczeństwu. Oczekiwania te w dużym stopniu spełnić może idea społecznej odpowiedzialności biznesu, która opiera się na takich wartościach, jak etyka, moralność, odpowiedzialność i rzetelność.


https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.23
PDF