Wokół sporu o kryteria odpowiedzialności uniwersytetu
PDF

Słowa kluczowe

polski uniwersytet
społeczna odpowiedzialność
interesariusz
demaskator
PRME

Jak cytować

Rotengruber, P. (2018). Wokół sporu o kryteria odpowiedzialności uniwersytetu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 311–323. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.24

Abstrakt

Badania podjęte w niniejszym artykule podzielone zostały na dwie części. Ich pierwszym celem jest ustalenie, czym jest społeczna odpowiedzialność uniwersytetu. Wynikiem tego postępowania jest definicja obejmująca zobowiązania uniwersytetu wobec interesariuszy i demaskatorów (sygnalistów). Wybór wymienionych aktorów nie jest przypadkowy. Tak skonstruowana definicja uwzględnia wymóg transparentności uniwersytetu oraz jego otwartości na społeczną krytykę. Po drugie, artykuł zmierza do ustalenia, czy polski uniwersytet – jako dominująca instytucja wiedzy – jest zarządzany w sposób społecznie odpowiedzialny. Posiłkując się zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej (PRME), przyjąć należy, że miarą jego poprawności jest jego stosunek do społecznego otoczenia. To stwierdzenie wiedzie do pytania o jakość relacji polskiego uniwersytetu z interesariuszami i demaskatorami postrzeganymi jako oczy i uszy społeczeństwa obywatelskiego.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.24
PDF