Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME
PDF

Słowa kluczowe

uniwersytet przedsiębiorczy
uniwersytet-przedsiębiorstwo
PRME
nurty krytyczno-emancypacyjne

Jak cytować

Pogonowska, B. (2018). Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 325–337. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.25

Liczba wyświetleń: 176


Liczba pobrań: 165

Abstrakt

Tekst podejmuje problematykę przekonań i poglądów, które wskazują na rolę uniwersytetów ekonomicznych i szkół biznesu. Zdaniem autorki Deklaracja PRME to nie tylko wyraz wspólnotowej intelektualnej refleksji  nad sytuacją uniwersytetów, lecz także przejaw postawy teoretyczno-kontemplacyjnej w świecie zdominowanym przez zasadę produktywności.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.25
PDF