Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME

Main Article Content

Barbara Pogonowska

Abstrakt

Tekst podejmuje problematykę przekonań i poglądów, które wskazują na rolę uniwersytetów ekonomicznych i szkół biznesu. Zdaniem autorki Deklaracja PRME to nie tylko wyraz wspólnotowej intelektualnej refleksji  nad sytuacją uniwersytetów, lecz także przejaw postawy teoretyczno-kontemplacyjnej w świecie zdominowanym przez zasadę produktywności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pogonowska, B. (2018). Rola szkół biznesu w kontekście deklaracji PRME. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 325-337. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.25
Dział
* * *