Tomasz Nieborak, Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa
PDF

Jak cytować

Rutkowska-Tomaszewska, E. (2018). Tomasz Nieborak, Tworzenie i stosowanie prawa rynku finansowego a proces ekonomizacji prawa. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 358–361. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.28
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.28
PDF