Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920–2000, red. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera
PDF

Jak cytować

Luczys, P. (2018). Podpatrywanie miasta. Miasto w socjologii poznańskiej 1920–2000, red. Stanisław Lisiecki, Jacek Kubera. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 80(1), 361–365. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.29
https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.29
PDF