AKTY ULTRA VIRES W ŚWIETLE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Main Article Content

Małgorzata Rzeszutko

Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi przegląd wybranych zagadnień analitycznych powiązanych z problematyką nieważności uchwał organizacji międzynarodowych. Kluczowa wydaje się w kontekście prowadzonych rozważań odpowiedź na pytanie, co się dzieje, gdy uchwała zostaje podjęta z naruszeniem postanowień statutu organizacji dotyczących kompetencji do podejmowania aktów prawnych. Warto dodać, że bez zastrzeżeń akceptuje się możliwość ponoszenia odpowiedzialności przez organizacje międzynarodowe za swoje akty sprzeczne z prawem międzynarodowym. W związku z tym także akty ultra vires, jeżeli są sprzeczne z prawem międzynarodowym i można przypisać je organizacji, mogą stanowić podstawę odpowiedzialności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rzeszutko, M. (2018). AKTY ULTRA VIRES W ŚWIETLE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 33-46. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.3
Dział
ARTYKUŁY