O ZASADZIE BEZPOŚREDNIOŚCI W PERSPEKTYWIE ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Main Article Content

Hanna Paluszkiewicz

Abstrakt

Niniejszy artykuł, poświęcony pamięci Prof. dr hab. Tadeusza Nowaka, stanowi powrót do Jego rozważań o wpływie zasady bezpośredniości na model polskiego procesu karnego. Analiza zmian, jakie nastąpiły w czasie obowiązywania Kodeksu postępowania karnego w sposobie inkorporacji tej zasady do systemu prawa karnego procesowego, a także wskazanie na propozycje de lege ferenda zmierzające do ograniczenia zasady bezpośredniości zgłoszone przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego są podstawą ukazania dynamiki w sposobie normatywnego ujęcia tej dyrektywy postępowania. Zmiany, te już dokonane i te dopiero proponowane, wyrażające się w odmiennym ukształtowaniu postępowania dowodowego przed sądem prowadzą do ograniczenia zasady bezpośredniości w procesie karnym i stawiają pytanie o aktualność dotąd formułowanych postulatów wyrażających tę zasadę w jej ujęciu abstrakcyjnym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paluszkiewicz, H. (2018). O ZASADZIE BEZPOŚREDNIOŚCI W PERSPEKTYWIE ZMIAN KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 47-58. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.4
Dział
ARTYKUŁY