WIELORAKA RÓWNOWAGA W NEOKEYNESOWSKICH MODELACH NIECENOWYCH BŁĘDÓW KOORDYNACJI

Main Article Content

Izabela Bludnik

Abstrakt

Możliwość pojawiania się w gospodarce rynkowej wielu równowag, odmiennych pod względem stopnia wykorzystania czynników produkcji, jest jednym z ważniejszych neokeynesowskich problemów badawczych. Bezpośrednią przyczyną wielorakiej równowagi jest brak możliwości zsynchronizowania na szczeblu centralnym wszystkich decyzji podejmowanych indywidualnie przez racjonalne podmioty. Neokeynesowskie badania nad błędami koordynacji generującymi wieloraką równowagę podążają w dwóch zasadniczych kierunkach. Jeden koncentruje się na nieskoordynowanych pojedynczych dostosowaniach cen nominalnych w warunkach niedoskonale konkurencyjnej gospodarki. Drugi skupia się na problemach z koordynacją działań po stronie realnej (produkcji i wymiany). Podczas gdy pierwszy z nich jest powszechnie uznawany za istotę paradygmatu keynesowskiego, drugi jednak budzi bardzo wiele kontrowersji. Celem artykułu jest analiza sedna neokeynesowskich modeli niecenowych błędów koordynacji. Zaprezentowano w nim argumenty dowodzące ich keynesowskiego charakteru oraz przemawiające za ich wykluczeniem z neokeynesowskiego programu badawczego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bludnik, I. (2018). WIELORAKA RÓWNOWAGA W NEOKEYNESOWSKICH MODELACH NIECENOWYCH BŁĘDÓW KOORDYNACJI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 125-139. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.10
Dział
ARTYKUŁY