KOMUNIKACJA BANKU CENTRALNEGO Z RYNKIEM A STABILIZOWANIE OCZEKIWAŃ INFLACYJNYCH

Main Article Content

Magdalena Szyszko

Abstrakt

Artykuł wpisuje się dyskusję poświęconą optymalnej komunikacji banku centralnego z rynkiem. Przede wszystkim akcentuje wpływ publikacji informacji o intencjach banku centralnego na oczekiwania podmiotów gospodarczych. Celem naukowym jest analiza związków między tymi zmiennymi. W kolejnych częściach tekstu opisano sposoby sygnalizowania intencji przez bank centralny (2), scharakteryzowano szczególną rolę prognoz inflacji jako instrumentu wywierającego wpływ na oczekiwania i czynniki wspierające oraz zaburzające wypełnianie tej funkcji (3) oraz dokonano przeglądu badań teoretycznych i empirycznych na temat związków między prognozą inflacji a oczekiwaniami i innym zmiennymi gospodarczymi (4). Opracowanie porusza również wątki kosztów i korzyści związanych z publikacją ścieżki stóp przez bank centralny. Analiza wyników badań oraz argumentów praktycznych nie prowadzi do jednoznacznych wniosków o przełożeniu prognoz inflacji na oczekiwania podmiotów gospodarczych. Wpływ prognoz jest zróżnicowany i zmienny w czasie. Banki centralne, kształtując strategię komunikacji, uwzględniają jednak korzyści związane z publikacją prognoz.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szyszko, M. (2018). KOMUNIKACJA BANKU CENTRALNEGO Z RYNKIEM A STABILIZOWANIE OCZEKIWAŃ INFLACYJNYCH. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 161-176. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.12
Dział
ARTYKUŁY