WPŁYW PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH NA WYNIKI FINANSOWE BANKÓW

Main Article Content

Michał Łukowski

Abstrakt

W artykule przedstawiono programy opcji menedżerskich funkcjonujące w wybranych państwach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych. Artykuł ma na celu pokazanie wpływu wdrożonych programów na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw. Celem potwierdzenia wyników przytoczonych w artykule badań dotyczących osiąganych przez przedsiębiorstwa stosujące opcje menedżerskie korzyści ekonomicznych przeprowadzono analizę grupy sześciu banków w latach 2009-2010. Połowę grupy stanowiły banki, które wdrożyły programy opcyjne dla swoich pracowników. Analiza dotyczyła osiągniętych przez banki wyników finansowych oraz oceny banków przez rynek na podstawie kształtujących się w latach 2009-2010 cen akcji. Wnioski wynikające z przeprowadzonego badania pozwalają stwierdzić, że banki stosujące programy motywacyjne oparte na opcjach osiągają lepsze wyniki niż banki, które takich programów nie stosują.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łukowski, M. (2018). WPŁYW PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH NA WYNIKI FINANSOWE BANKÓW. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 177-190. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.13
Dział
ARTYKUŁY