KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI – CZYNNIKI SPOŁECZNO-KULTUROWE

Main Article Content

Marian Golka

Abstrakt

We współczesnym świecie tożsamości ludzi nie są gotowe, lecz są w dużym stopniu konstruowane przez jednostki i grupy w procesie życia społeczno-kulturowego. Praktycznie wszystkie przejawy tego życia – postrzeganie własnych cech fizycznych, psychicznych i społecznych wraz z autorefleksją nad nimi, kontakty z innymi ludźmi, pamięć społeczna, władza, kultura masowa – mogą oddziaływać w procesie konstruowania tożsamości. Artykuł poświęcony jest wyodrębnieniu i scharakteryzowaniu tych czynników biorących udział w konstruowaniu tożsamości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Golka, M. (2018). KONSTRUOWANIE TOŻSAMOŚCI – CZYNNIKI SPOŁECZNO-KULTUROWE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 209-223. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.15
Dział
ARTYKUŁY