POCZUCIE PODMIOTOWOŚCI I AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MIESZKAŃCÓW ŁODZI

Main Article Content

Monika Mularska-Kucharek

Abstrakt

Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest podmiotowość i partycypacja społeczna mieszkańców Łodzi w kontekście społeczeństwa obywatelskiego. Celem artykułu jest zatem próba odpowiedzi na pytanie o poziom podmiotowości łodzian oraz zbadanie wpływu podmiotowości na jeden z wymiarów aktywności, czyli zaangażowanie w mniej lub bardziej sformalizowane organizacje pozarządowe.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mularska-Kucharek, M. (2018). POCZUCIE PODMIOTOWOŚCI I AKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA MIESZKAŃCÓW ŁODZI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 251-264. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.18
Dział
ARTYKUŁY