,,JURYSPRUDENCJA LWOWSKA’’ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. POZNAŃ, 30 MARCA 2012 R.

Main Article Content

Joanna Kruszyńska
Jarosław Kola

Abstrakt

.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kruszyńska, J., & Kola, J. (2018). ,,JURYSPRUDENCJA LWOWSKA’’ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU. POZNAŃ, 30 MARCA 2012 R. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(2), 321-325. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.2.25
Dział
SPRAWOZDANIA I INFORMACJE