SYTUACJA SPOŁECZNA ORAZ PRAWNA OCHRONA OSÓB STARSZYCH
PDF

Słowa kluczowe

starość
osoba starsza
ochrona prawna
prawo
niepełnosprawność

Jak cytować

Maj, E. (2018). SYTUACJA SPOŁECZNA ORAZ PRAWNA OCHRONA OSÓB STARSZYCH. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 189–201. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.12

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę spojrzenia na problematykę starości przede wszystkim od strony aktywności legislacyjnej podejmowanej w ramach prawa krajowego w tym obszarze. Poza analizą obowiązującego obecnie system instytucjonalnego wsparcia osób starszych, w tym starszych osób niepełnosprawnych, wskazano na doniosłość owej problematyki w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce i na świecie. Zwrócono uwagę na brak jednolitości i spójności w definiowaniu starości, a także na bariery ograniczające populację seniorów oraz ich społeczną marginalizację. Na podstawie wybranych aktów prawnych wykazano, że sytuacja osób starszych (w tym niepełnosprawnych) nie przedstawia się korzystnie, mimo że prawa osób starszych są raczej dobrze chronione.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.12
PDF

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.