TRANSFERY MIĘDZYPOKOLENIOWE W RODZINIE

Main Article Content

Piotr Michoń

Abstrakt

Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze sprawiają, że temat transferów międzypokoleniowych w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia. Rosnąca długość życia, malejąca liczba dzieci w rodzinie, upowszechnienie rozwodów, wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i tym podobne – wszystko to sprawia, że transfery międzypokoleniowe w rodzinach w krajach wysoko rozwiniętych ulegają silnym przeobrażeniom. Artykuł prezentuje teorie altruizmu i wymiany – jako dwa podstawowe modele tłumaczące występowanie transferów międzypokoleniowych w rodzinach. Opierając się na literaturze, przeanalizowano formy transferów międzypokoleniowych, związki prawdopodobieństwa wystąpienia i wysokości transferów z dochodem rodziców i dzieci (wnuków) z siłą więzi oraz wykształceniem beneficjentów i darczyńców. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje, jakie dla transferów międzypokoleniowych mają rozwody, długość życia oraz państwo opiekuńcze.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Michoń, P. (2018). TRANSFERY MIĘDZYPOKOLENIOWE W RODZINIE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 237-251. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.15
Dział
ARTYKUŁY