TRANSFERY MIĘDZYPOKOLENIOWE W RODZINIE
PDF

Słowa kluczowe

transfery międzypokoleniowe
altruizm
wymiana
wzajemność
rodzina
rozwód
długość życia
starzenie się społeczeństwa

Jak cytować

Michoń, P. (2018). TRANSFERY MIĘDZYPOKOLENIOWE W RODZINIE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 74(3), 237–251. https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.15

Abstrakt

Zmiany demograficzne, społeczne i gospodarcze sprawiają, że temat transferów międzypokoleniowych w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia. Rosnąca długość życia, malejąca liczba dzieci w rodzinie, upowszechnienie rozwodów, wzrost aktywności zawodowej wśród kobiet i tym podobne – wszystko to sprawia, że transfery międzypokoleniowe w rodzinach w krajach wysoko rozwiniętych ulegają silnym przeobrażeniom. Artykuł prezentuje teorie altruizmu i wymiany – jako dwa podstawowe modele tłumaczące występowanie transferów międzypokoleniowych w rodzinach. Opierając się na literaturze, przeanalizowano formy transferów międzypokoleniowych, związki prawdopodobieństwa wystąpienia i wysokości transferów z dochodem rodziców i dzieci (wnuków) z siłą więzi oraz wykształceniem beneficjentów i darczyńców. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje, jakie dla transferów międzypokoleniowych mają rozwody, długość życia oraz państwo opiekuńcze.
https://doi.org/10.14746/rpeis.2012.74.3.15
PDF

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.