Próba interpretacji koncepcji prawa globalnego

Main Article Content

Maciej Dybowski
Marcin Romanowski

Abstrakt

Autorzy rekonstruują podstawowe elementy koncepcji prawa globalnego zaproponowanej przez Rafaela Dominga, światowej sławy hiszpańskiego romanistę, oraz proponują jej interpretację i wykorzystanie do stworzenia koncepcji materialnych źródeł prawa. Punktem wyjścia tej koncepcji jest krytyka faktu, że w dominującym nurcie nauki prawa międzynarodowego publicznego zagadnienia dotyczące podmiotowości zredukowane są niemal wyłącznie do państw. Ten redukcjonizm wspiera się w szczególności na zasadach terytorialności i suwerenności. Autorzy twierdzą, że przezwyciężenie aktualnego kryzysu regulacyjnego, związanego z procesami globalizacji oraz zaradzenie niedostatkom nauki prawa międzynarodowego publicznego nie jest możliwe bez zmiany dotychczasowego paradygmatu. Konstytutywnym elementem nowego paradygmatu powinna być antropoarchiczność, czyli postawienie osoby z jej wrodzoną i równą godnością w miejsce suwerenności państwa. Autorzy dokonują typologii cech osoby, relewantnych jako aksjologiczne uwarunkowania systemu prawnego. Wprowadzają tym samym do rozważań prawnych ujęcie interdyscyplinarne z zakresu antropologii filozoficznej. Przedstawiona koncepcja sytuuje się w kręgu non-pozytywizmu, a jej szczególna wartość wyjaśniająca odnosi się do zagadnienia celowości prawa oraz jego autonomii względem państwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dybowski, M., & Romanowski, M. (2014). Próba interpretacji koncepcji prawa globalnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 41-54. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.3
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Białocerkiewicz J. Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007.
 2. Bierzanek R., Symonides, J. Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 8, Warszawa 2009.
 3. Domingo R., The New Global Law, Cambridge 2011.
 4. Gilas J., Prawo międzynarodowe, Toruń 1995.
 5. Góralczyk W., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. V, Warszawa 1995.
 6. Góralczyk W., Sawicki, S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. 15, Warszawa 2013.
 7. Hervada J. Prawo naturalne. Wprowadzenie, Kraków 2011.
 8. Höffe O., Kant’s Cosmopolitan Theory of Law and Peace, tłum. A. Newton, Cambridge 2006.
 9. Jellinek G. Die Lehre von den Staatenverbindungen, Wien 1882.
 10. Kelsen H. Principles of International Law, New York 1966.
 11. Klafkowski A. Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 1979.
 12. Makowski J. Prawo międzynarodowe, cz. I, Warszawa 1930.
 13. Morawski L. Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2003.
 14. Picker E. Godność człowieka a życie ludzkie, Warszawa 2007.
 15. Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.
 16. Scelle G. Precis de droit des gens, t. 2, Paris 1932.
 17. Schmitt C. Lewiatan w teorii państwa Thomasa Hobbesa. Sens i niepowodzenie politycznego symbolu, tłum. M. Falkowski, Warszawa 2008.
 18. Shaw M.N. Prawo międzynarodowe, Warszawa 2011.
 19. Widłak T. Rafael Domingo "The New Global Law", Cambridge University Press, New York 2010, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 10, Kraków 2012, s. 237-242.
 20. Yepes Stork R., Aranguren Echeverría, J. Fundamentos de Antropología. Un ideal de la existencia humana, Pamplona 1999.