Perspektywy rozwoju integracji karaibskiej w ramach Zmodyfikowanego Traktatu z Chaguaramas

Main Article Content

Alina Kaczorowska-Ireland

Abstrakt

Zmodifikowany Traktat z Chaguaramas (RTC), który wszedł w życie w styczniu 2006 r., przekształcił Wspólny Rynek (stworzony w 1973 przez Wspȯlnotę Karaibska (CARICOM) na bazie Traktatu z Chaguaramas) we Wspólny Rynek i Gospodarkę CARICOM (CARICOM Single Market and Economy – CSME). Ten artykuł analizuje trzy główne przeszkody w osiągnięciu postępu w procesie pogłębienia integracji karaibskiej w ramach RTC. Są one następujące: przywiązanie państw członkowskich do dualizmu, podejmowania decyzji przez organy CSME oparte na metodzie międzyrządowej i brak sankcji w stosunku do państwa członkowskiego, które nie stosuje się do orzeczenia Karibskiego Trybunału Sprawiedliowści (Caribbean Court of Justice – CCJ), stwierdzającego naruszenia prawa wspólnotowego. CCJ ma obligatoryjną i ekskluzywną jurysdykcję dotyczącą wykładni i stosowania RTC i podobnie jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości w stosunku do prawa Unii Europejskiej, jest głównym motorem integracji w ramach RTC. Ten artykuł rozważa możliwe opcje w świetle doświadczeń Unii Europejskiej i orzeczeń CCJ, pozwalające na przezwyciężeniu trudności wynikających z istnienia wyżej wspomnianych przeszkód, mające na względzie osiągnięcie postępu w realizacji działań integracyjnych w rejonie karaibskim.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczorowska-Ireland, A. (2014). Perspektywy rozwoju integracji karaibskiej w ramach Zmodyfikowanego Traktatu z Chaguaramas. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 83-103. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.6
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Kempe R.H. CARIFTA and Caribbean Trade: An Overview, Journal of Caribbean Studies 1974, nr 14(1).
 2. Geiser H.J., Alleyne P., Gajraj C., Legal Problems of Caribbean Integration: A Study of Legal Aspects of CARICOM, Sijthoff, Leyden 1976.
 3. Berry D., Caribbean Integration Law, OUP, Oxford 2014.
 4. Müllerleile Ch., CARICOM Integration: Progress and Hurdles – A European View, 1996, Kingston Publishers, Kingston 1996.
 5. CARICOM Secretariat, CARICOM Our Caribbean Community. An Introduction, CARICOM Secretariat, Kingston, Jamajka 2005.
 6. Pollard D., Governance Structure of the Caribbean Community, referat wygłoszony na inauguracyjnym seminarium The Caribbean Academy for Law and Court Administration, Port of Spain, na Trynidadzie od 6 do 10 grudnia 2010 r.
 7. Dundas C., Essays on the Law and Practice of the Caribbean Community, Including the Common Market, West Indian Law Journal 1979.
 8. Grand Anse Declaration i Work Programme for the Advancement of the Integration Movement, Grand Anse, Grenada, 7 July1989. http://www.caricom.org/jsp/communications/meetings_statements/grand_anse_declaration.jsp?menu=communications [dostęp: 10.04.2014].
 9. CARICOM Secretariat, ‘Communiqué Issued at the Conclusion of the Tenth Meeting of the Conference of Heads of Government of the Caribbean Community, 3-7 July 1989, Grand Anse, Grenada (http://www.caricom.org/jsp/communications/communiques/10hgc_1989_communique.jsp [dostęp: 10.04.2014]).
 10. Salmon H.M., The Caribbean Court of Justice: A March with Destiny, Florida Coastal Law Journal 2, 2000.
 11. Vasciannie S., The Relationship between International Law and Caribbean Domestic Law, West Indian Law Journal 32(1), 2007.
 12. Eleftheriadis P., Parliamentary Sovereignty and the Constitution, Canadian Journal of Law and Jurisprudence 22, 2009, nr 2, s. 1.
 13. Independent Jamaica Council for Human Rights Limited v Honourable Syringa Marshall-Burnett and The Attorney-General of Jamaica (2005) UKPC 3.
 14. Lord Denning, [w:] Trendtex Trading Corporation v Central Bank of Nigeria [1977] QB 529, s. 554; Westland Helicopters Ltd v Arab Organisation for Industrialisation [1995] 2 AllER 387 oraz orzeczenia wydane w sprawie Pinochet (np. Lord Lloyd powiedział, że prawo zwyczajowe
 15. Crawford J., Brownlie’s Principles of International Law, wyd. 8, OUP, Oxford 2012.
 16. Jennings R., Watts, A., Oppenheim’s International Law, wyd. 9, Longman, London 1996.
 17. Jennings R., An International Lawyer Takes Stock, International Comparative Law Quarterly 39, 1990.
 18. Nugent N., The Government and Politics of the European Union, wyd. 6, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006.
 19. Snyder F., New Directions in Community Law, Weidefield and Nicolson, London 1990.
 20. Wenneras P., New Dawn for Commission Enforcement under Articles 226 and 227 EC. General and Persistent Infringements, Lump Sums and Penalty Payments, Common Market Law Review 43, 2006.
 21. Prete L., Smulders B., The Coming of Age of Infringement Proceedings, Common Market Law Review 47, 2010.
 22. Chestman M., Contempt: In Common Law, but not the Civil Law, International Comparative Law Quarterly 46, 1997.
 23. Lord McKay of Clashfern (ed.), Halsbury’s Laws of Enhland, wyd. 5, t. 22, LexisNexis, Butterworths 2014,
 24. Witkowski Z. (red.), Prawo konstytucyjne, TNOiK, Toruń 2002.
 25. http://www.caricom.org/jsp/secretariat/legal_instruments/agreement_ccj.pdf [dostęp: 16.04.2014].
 26. http://www.normangirvan.info/wp-content/uploads/2011/06/iir-regional-integration-report-final.pdf [dostęp: 17.04.2014].