Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – krytyczna analiza polskiej ustawy kompensacyjnej

Main Article Content

Marta Kolendowska-Matejczuk

Abstrakt

Publikacja zawiera krytyczną analizę przepisów polskiej ustawy kompensacyjnej. W opracowaniu autorka wskazuje, że ustawa ta w praktyce zupełnie nie działa, a także próbuje udzielić odpowiedzi na postawione w opracowaniu pytanie, jakie są główne przyczyny takiego stanu. Poza diagnozą wskazanego problemu autorka formułuje wnioski de lege ferenda, których uwzględnienie mogłyby doprowadzić, w jej przekonaniu, do zmiany niekorzystnego dla ofiar przestępstw porządku prawnego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kolendowska-Matejczuk, M. (2014). Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw – krytyczna analiza polskiej ustawy kompensacyjnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 147-159. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.10
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

  1. Arciszewski M., Kompensata dla ofiar przestępstw, Prawo i Podatki Unii Europejskiej 2006, nr 2.
  2. Bieńkowska E., Kulesza C., Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw. Geneza, znaczenie i standardy kształtowania instytucji, [w:] Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, L. Mazowiecka (red.), Warszawa 2013.
  3. Bieńkowska E., Mazowiecka L., Komentarz do ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, Lex 2011.
  4. Doroszewski W. (red.), Słownik Języka Polskiego, t. 3, Warszawa 1964.
  5. Giętkowski R., Kilka uwag na temat koncepcji publicznego funduszu kompensacyjnego dla ofiar przestępstw, Palestra 2006, z. 3-4.
  6. Lipowicz I., Stan ochrony praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2014, z. 2.
  7. Mazowiecka L., Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw, Warszawa 2012.
  8. Muszyńska A., Naprawienie szkody na tle zarysu dyskusji o publicznym funduszu kompensacyjnym dla ofiar przestępstw, [w:] Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, Oficyna 2010.
  9. Niełaczna M., Kompensata państwowa dla ofiar przestępstw w Polsce. Prawo a praktyka. Raport z monitoringu działania ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-307-kompensata-dla-ofiar-przestepstw.pdf.
  10. Sobol E., Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe, Warszawa 1996.