Bogdan Lach, Profilowanie kryminalistyczne

Main Article Content

Andrzej Gawliński

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gawliński, A. (2014). Bogdan Lach, Profilowanie kryminalistyczne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 76(4), 384-385. https://doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.27
Dział
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA