The role of crowdfunding in reducing the equity gap in Poland

Main Article Content

Michał Łukowski
Piotr Zygmanowski

Abstrakt

 

W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy crowdfunding udziałowy wpływa na ograniczenie luki kapitałowej wśród przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju w Polsce. W badaniach odniesiono się do kampanii crowdfundingowych przeprowadzonych na trzech najpopularniejszych platformach w Polsce w okresie 2015–2019. Otrzymane wyniki pozwoliły na realizację celu głównego, tj. scharakteryzowanie equity crowdfundingu w Polsce oraz umiejscowienie go pośród innych źródeł kapitału o charakterze udziałowym. Uzyskane wyniki potwierdzają przyjętą hipotezę główną, stanowiącą, że crowdfunding udziałowy ogranicza lukę kapitałową wśród przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju w Polsce. W ramach przeprowadzonych badań dowiedziono, że z crowdfundingu udziałowego w Polsce korzystają głównie na wczesnych etapach rozwoju niewielkie spółki z branż wysoko rozwiniętych. Jednocześnie zdecydowana większość z analizowanych projektów w ramach crowdfundingu udziałowego zakończyła się pozyskaniem kapitału mieszczącego się w luce kapitałowej Macmillana. Ponadto wykazano wysoką asymetrię informacji pomiędzy emitentem a inwestorem uczestniczącym w kampanii crowdfundingowej i zaproponowano autorską definicję crowdfundingu udziałowego.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łukowski, M., & Zygmanowski, P. (2019). The role of crowdfunding in reducing the equity gap in Poland. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 185-201. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.12
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Agrwal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2014). Some simple economics of crowdfunding, innovation. Policy and the Economy 14(1): 63–97.
 2. Agrwal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2015). Crowdfunding: geography, social networks and the timing investment decisions. Journal of Economics and Management Strategy 24(2): 253–274.
 3. Ashlers, G., Cumming, K., Guenther, C., Schweizer, D. (2015). Signalling in equity crowdfunding. Enterpreneurship Theory and Practice 39(4): 955–980.
 4. Bellerflamme, P., Lambert, T., Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: tapping the right crowd. Journal of Business Venturing 29(5): 585–609.
 5. Brzozowska, K. (2009). Kapitał wysokiego ryzyka w niwelowaniu luk kapitałowych przedsięwzięć innowacyjnych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 48: 66–75.
 6. Cai, W.C. (2018). Disruption of financial intermediation by FinTech: a review on crowdfunding and blockchain. Accouting and Finance 58: 965–992.
 7. Deffains-Crapsky, C., Sudolska, A. (2014). Radical innovation and early stage financing gaps: equity-based crowdfunding challenges. Journal of Positive Management 5(2): 3–19.
 8. Gordon, B., Anindya, G., Sunil, W. (2016). An empirical examination of information hiding and contribution dynamics in online crowdfunding. Information Systems Research 27(3): 478–496.
 9. Górka, K. (2012). Zjawisko luki kapitałowej w finansowaniu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2011. Ekonomia 4(21): 210–224.
 10. KNF (2017). Raport z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_KNF_11_2017_60290.pdf [accessed 20 March 2019].
 11. KNF (2019). Stanowisko UKNF dotyczące definicji usługi oferowania instrumentów finansowych zawartej w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponentyimg/Oferowanie_Instrumentow_65197.pdf [accessed 29 March 2019].
 12. Kordela, D. (2018). Wykorzystanie crowdfundingu w finansowaniu wczesnych faz rozwoju przedsiębiorstwa, [in:] A. Pluszyńska, A. Szopa (eds.), Crowdfunding w Polsce. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 179–196.
 13. Kozioł-Nadolna, K. (2018). Crowdfunding a model otwartej innowacji. Charakterystyka modeli i platform crowdfundingowych w Polsce¸ [in:] A. Pluszyńska, A. Szopa (eds.), Crowdfunding w Polsce. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 71–90.
 14. Kozłowski, W. (2016). Systemowe wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ograniczaniu luki finansowej. Marketing i Zarządzanie 2(43): 313–323.
 15. Lund, H. (2017). Mind the GAp. Is There an Equity Gap in Norway, and Can Equity Crowdfunding Close It? Bergen: Norwegian School of Economics.
 16. Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: an exploratory study. Journal of Business Venturing 29(1): 1–16.
 17. PARP (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warsaw.
 18. Pluszyńska, A. (2018). Crowdfunding – historia i definiowanie, [in:] A. Pluszyńska, A. Szopa (eds.), Crowdfunding w Polsce. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 13–32.
 19. Prędkiewicz, K. (2013). Granice luki kapitałowej w Polsce. Zeszyty Naukowe Finanse 901: 129–143.
 20. Szopa, A. (2018). Charakterystyka modeli i platform crowdfundingowych w Polsce¸ [in:] A. Pluszyńska, A. Szopa (eds.), Crowdfunding w Polsce. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 33–46.
 21. Thomas, S.E. (1929). The Macmillan Report. A short summary of its main points prepared for the guidance of students, College, St. Albans, University of Toronto Libraries. https://ia801405.us.archive.org/9/items/macmillanreports00thomuoft/macmillanreports00thomuoft.pdf [accessed 20 March 2019].
 22. University of Cambridge (2019a). Shifting Paradigms. The 4th European Alternative Finance Benchmarking Report. Cambridge.
 23. University of Cambridge (2019b). The 5th UK Alternative Finance Industry Report. Cambridge.
 24. Walthoff-Borm, X., Schwienbacher, A., Vanacker, T. (2018). Equity crowdfunding: first or last resort? Journal of Business Venturing 33: 513–533.
 25. Waszkiewicz, E. (2018). Crowdfunding jako odpowiedź na potrzeby sektora MŚP w Polsce, [in:] A. Pluszyńska, A. Szopa (eds.), Crowdfunding w Polsce. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego: 159–169.
 26. Wilson., K., Testoni, M. (2014). Improving the role of equity crowdfunding in Europe’s Capital Markets. Bruegel Policy Contribution 9: 1–14.
 27. World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2018. http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf [accessed 20 April 2019].
 28. Ziemba, M., Świeszczak, K. (2013). Bariery rozwoju podmiotów z sektora MSP – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania kapitału. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 64(1): 491–499.