O potrzebie rekapitulacji, rewitalizacji i rekontekstualizacji pojęcia kontroli społecznej

Main Article Content

Robert Florkowski

Abstrakt

Refleksje przedstawione w artykule mają charakter teoretyczny i skupiają się na krytycznym odczytaniu idei kontroli społecznej. Rozpoczyna je analiza cech klimatu intelektualnego ukierunkowującego obecne podejście socjologii do kontroli społecznej. Po czym postawiono kilka hipotez dotyczących wcielania instrumentów kontroli i przedmiotu kontroli społecznej. Mają one realizować dwa cele: po pierwsze, inspirować do przemyśleń, krytycznych interpretacji znanych idei i dalszych poszukiwań w opisywanych obszarach; po drugie, pobudzić kolejne próby teoretyzowania o problematyce kontroli społecznej w sposób uwzględniający jej złożoność. W konkluzjach rozważań pojawiają się trzy postulaty. Dotyczą one rekapitulacji, rewitalizacji i rekontekstualizacji założeń, pojęć i konceptów używanych w teorii kontroli społecznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Florkowski, R. (2019). O potrzebie rekapitulacji, rewitalizacji i rekontekstualizacji pojęcia kontroli społecznej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 267-279. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.17
Dział
* * *

Bibliografia

 1. Banaszak, E., Florkowski, R. (2010). Medykalizacja jako forma dyskursu o ciele. Fizjoterapia 3(18): 25–33.
 2. Banaszak, E., Florkowski, F. (2014). Are the lips for speaking? Modus operandi of exclusion of underage sex encounters. Folia Sociologica 49: 113–126.
 3. Barbalet, J.M. (2008). Konformizm i wstyd, [w:] P. Sztompka, M. Boguni-Borowska (red.), Socjologia codzienności. Kraków: 828–855.
 4. Bauman, Z. (1998). Śmierć i nieśmiertelność: o wielości strategii życia. Tłum. N. Leśniewski. Warszawa.
 5. Becker, H.S. (2009). Outsiderzy. Studia z socjologii dewiacji. Tłum. O. Siara. Warszawa.
 6. Berger, P.L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Tłum. J. Niżnik. Warszawa.
 7. Bourdieu, P., Wacquant, L. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Tłum. A. Sawisz. Warszawa.
 8. Cohen, S. (2011). Folk Devils and Moral Panics. The Creation of the Mods and Rockers. London–New York.
 9. Florkowski, R. (2012). Psychokontrola. Uwagi o powiązaniu psychoterapii z kontrolą społeczną, [w:] E. Banaszak, P. Czajkowski, R. Florkowski (red.), Fenomeny kontroli ciała. Warszawa: 97–28.
 10. Florkowski, R. (2015a). Casus pedopaniki moralnej. Kultura i Edukacja 3(109): 254–264.
 11. Florkowski, R. (2015b). Gender non grata, [w:] E. Banaszak, P. Czajkowski, D. Majka-Rostek (red.), Genderowe filtry. Różnorodność doświadczania i percepcji płci w przestrzeni publicznej i prywatnej. Wrocław: 133–148.
 12. Elias, N. (1980). Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Tłum. T. Zabłudowski. Warszawa.
 13. Elias, N. (2011). O procesie cywilizacji: analizy socjo- i psychogenetyczne. Tłum. T. Zabłudowski, K. Markiewicz. Warszawa.
 14. Foucault, M. (1993). Nadzorować i karać: narodziny więzienia. Tłum. T. Komendant. Warszawa.
 15. Garfinkel, H. (2007). Techniki osiągania statusu płci w przypadku osoby o niejednoznacznych cechach płciowych, [w:] H. Garfinkel, Studia z etnometodologii. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa: 143–227.
 16. Gehlen, A. (2001). W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia. Tłum. K. Krzemieniowa. Warszawa.
 17. Giddens, A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Tłum. S. Amsterdamski. Poznań.
 18. Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny. Tłum. A. Szulżycka. Warszawa.
 19. Kaufmann, J.C. (2004). Ego. Socjologia jednostki. Tłum. K. Wakar. Warszawa.
 20. Krajewski, M. (2008). Motywy przewodnie i przedmioty, [w:] R. Drozdowski, M. Krajewski (red.), Wyobraźnia społeczna: horyzonty – źródła – dynamika. Poznań: 521–556.
 21. Kupiec, H. (2007). Kontrola społeczna nad młodzieżą w dużym mieście. Szczecin.
 22. Merton, R.K. (1982). Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa.
 23. Rabinow, P. (2010). Refleksje na temat badań terenowych w Maroku. Tłum. K.J. Dudek, S. Sikora. Kęty.
 24. Park, R.E. (1952). The city and civilization, [w:] E. Hughes (ed.), Human Communities. New York: 128–141.
 25. Thomas, W., Znaniecki, F. (1976). Chłop polski w Europie i Ameryce. Organizacja i dezorganizacja w Ameryce. Tłum. A. Bartkowicz. Warszawa.
 26. Tokarska-Bakir, J. (2007). Energia odpadków, [w:] M. Douglas, Czystość i zmaza. Tłum. M. Bucholc. Warszawa.
 27. Wacquant, L., Akçaoğlu, A. (2016). Praktyka i władza symboliczna u Bourdieu: spojrzenie z Berkeley. Tłum. T. Warczok. Praktyka Teoretyczna 3(21): 174–191.