Pluralizm wartości i holizm prawniczy

Main Article Content

Beata Polanowska-Sygulska

Abstrakt

Celem artykułu jest skonfrontowanie ze sobą dwóch stanowisk, przynależnych do różnych obszarów szeroko rozumianej refleksji filozoficznej – pluralizmu etycznego, którym od lat zajmuje się autorka niniejszego tekstu, oraz holizmu prawniczego, zaproponowanego przez Adama Zienkiewicza w jego niedawno wydanej książce. Punktem wyjścia do zestawienia obu pozycji jest ich charakterystyka, ze szczególnym uwzględnieniem uwikłanych w nich założeń. Przeprowadzona analiza pozwala wysunąć tezę o zaskakującej przystawalności obu wchodzących w grę stanowisk. Nie tylko bowiem harmonizują one ze sobą, lecz także wzajemnie się dopełniają. W efekcie oba zyskują: pluralizm wartości przełożenie na idee, które mają stricte praktyczne zastosowanie, zaś holizm prawniczy – mocne ugruntowanie w etyce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Polanowska-Sygulska, B. (2019). Pluralizm wartości i holizm prawniczy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(3), 281-293. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.3.18
Dział
ARTYKUŁY RECENZYJNE

Bibliografia

 1. Berlin, I. (1994). Dwie koncepcje wolności, [w:] I. Berlin, Cztery eseje o wolności. Tłum. D. Grinberg. Warszawa: 178–233.
 2. Berlin, I. (2004). O dążeniu do ideału, [w:] I. Berlin, Pokrzywione drzewo człowieczeństwa. Tłum.M. Pietrzak-Merta, M. Tański. Warszawa: 1–17.
 3. Berlin, I. (2015). Affirming: Letters 1975–1997. London.
 4. Berlin, I., Polanowska-Sygulska, B. (2006). Unfinished Dialogue. Amherst, NY.
 5. Dworkin, R. (2011). Justice for Hedgehogs. Cambridge, MA.
 6. Polanowska-Sygulska, B. (1998). Filozofia wolności Isaiaha Berlina. Kraków.
 7. Polanowska-Sygulska, B. (2008). Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa. Kraków.
 8. Polanowska-Sygulska, B. (2011). Rozmowy z oksfordzkimi filozofami. Kraków.
 9. Polanowska-Sygulska, B. (2012). Między filozofią polityczną a filozofią prawa. Kraków.
 10. Polanowska-Sygulska, B. (2013). O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa. Artykuł recenzyjny monografii Sylwii Wojtczak. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2(7): 78–84.
 11. Polanowska-Sygulska, B. (2017). John Gray i krytyka liberalnego legalizmu. Kraków.
 12. Raz, J. (1986). The Morality of Freedom. Oxford.
 13. Sunstein, C. (1997). Incommensurability and kinds of valuation: some applications in law, [w:] R. Chang (ed.), Incommensurability, Incomparability and Practical Reason. Cambridge, MA–London: 234–254.
 14. Wojtczak, S. (2010). O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa. Łódź.
 15. Zienkiewicz, A. (2018). Holizm prawniczy z perspektywy Comprehensive Law Movement. Warszawa.