Employee pension programmes in the employers’ branding strategy
PDF

Słowa kluczowe

pracowniczy program emerytalny (PPE)
employer branding

Jak cytować

Stefańska, M., & Olejnik, I. (2021). Employee pension programmes in the employers’ branding strategy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 219–233. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.15

Abstrakt

Zmiany demograficzne zachodzące w wielu krajach wpływają na pogorszenie sytuacji w systemach emerytalnych, co prowadzi do obniżenia wysokości świadczeń emerytalnych. Jednym ze sposobów zmniejszenia zagrożenia ubóstwem przyszłych emerytów jest oszczędzanie na emeryturę w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE). Jednocześnie w krajach rozwiniętych PPE stają się elementem polityki zarządzania kadrami i wpisują się w strategię employer brandingu (EB). Głównym celem artykułu jest wskazanie miejsca i relacji między EB a EPP. Przyjęto założenie, że pracodawcy odmiennie niż pracownicy postrzegają relację między EPP i EB. Ponadto istotnym czynnikiem, który może mieć znaczenie w tej ocenie, jest to, czy organizacja oferuje pracownikom taki program czy też nie. W artykule wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych wśród 151 respondentów. PPE postrzegane są jako jedno z narzędzi, które mają wpływ na kształtowanie wizerunku marki pracodawcy wśród przyszłych lub już zatrudnionych pracowników. Siła oddziaływania tego czynnika jest mniejsza w przypadku rekrutacji, natomiast rośnie wśród osób już zatrudnionych. Negatywnie na kształtowanie zależności między EPP i EB wpływa nie tylko niski poziom świadomości pracowników w zakresie produktów zabezpieczenia emerytalnego, ale także świadomość menedżerów, którzy nie do końca dostrzegają potencjał EPP jako narzędzia do budowania wizerunku marki pracodawcy.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.15
PDF

Bibliografia

Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. New York.

Adams, G.A., Rau, B.L. (2004). Job seeking among retirees seeking bridge employment. Personnel Psychology 57(3): 719–744.

Ambler, T., Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management 4(3): 185–206.

Ando, A., Modigliani, F. (1963). The ‘life-cycle’ hypothesis of saving: aggregate implications and tests. American Economic Review 53(1): 55–84.

Backhaus, K., Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career Development International 9(5): 501–517.

Barr, N., Diamond, P. (2006). The economics of pensions. Oxford Review of Economic Policy 22(1): 15–39.

Barrow, S., Mosley, R. (2005). The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management to People at Work. Chichester.

Bastos, W., Levy, S.L. (2012). A history of the concept of branding: practice and theory. Journal of Historical Research in Marketing 4(3): 347–368.

Bayer, P.J., Bernheim, B.D., Scholz, J.K. (2008). The Effects of Financial Education in the Workplace: Evidence from a Survey of Employers. Working Paper, National Bureau of Economic Research Working Paper Series no. 565.

Bernheim, B.D., Garrett, D.M. (2003). The effects of financial education in the workplace: evidence from a survey of households. Journal of Public Economics 87(7/8): 1487–1519.

Bikker, J.A., De Dreu, J. (2009). Operating costs of pension funds: the impact of scale, governance, and plan design. Journal of Pension Economics and Finance 8(1): 63–89.

Brusch, I., Brusch, M., Kozlowski, T. (2018). Factors influencing employer branding. International Journal of Quality and Service Sciences 10(2): 149–162.

Büsch, V., Dittrich, D., Lieberum, U. (2010). Determinants of work motivation and work ability among older workers and implications for the desire for continued employment. Comparative Population Studies 35(4): 931–958.

Cadbury, A. (2006). Corporate social responsibility. Twenty-First Century Society, Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences 1(1): 5–21.

Chen, D.H.J., Beetsma, R.M.W.J. (2014). Mandatory Participation in Occupational Pension Schemes in the Netherlands and Other Countries. Working Paper, CESifo, no. 4593.

Chhabra, N.L., Sharma, S. (2014). Employer branding: strategy for improving employer attractiveness. International Journal of Organizational Analysis 22(1): 48–60.

Clark, G.L, Strauss, K., Knox-Hayes, J. (2012). Saving for Retirement: Intention, Context, and Behavior. Oxford.

Clark, G.L., Urwin, R. (2010). Innovative models of pension fund governance in the context of the global financial crisis. Pensions: An International Journal 15(1): 62–77.

Clark, R.L., McDermed, A.A. (2006). Retirement plans and saving decisions: the role of information and education. Journal of Pension Economics and Finance 5(1): 45–67.

Dulebohn, J.H., Molloy, J.C., Pichler, S.M., Murray, B. (2009). Employee benefits: literature review and emerging issues. Human Resource Management Review 19: 86–103.

Employee Pension Programs 2017. Market Review (2018). Yearly Bulletin. Warsaw.

Employer Brand Research Global Report (2018). Randstad. Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton, NY.

Flynn, M. (2010). Who would delay retirement? Typologies of older workers. Personnel Review 39(3): 308–324.

Friedman, M. (1957). A Theory of the Consumption Function. Princeton.

Garcés-Galdeano, L., García-Olaverri, C., Huerta, E. (2016). Occupational pension scheme: an innovative tool in HRM, Management Research. The Journal of the Iberoamerican Academy of Management 14(2): 106–129.

Gardner, B.B., Levy, S.J. (1955). The product and the brand. Harvard Business Review, March-April: 33–39.

Gough, O., Hick, R. (2009). Employee evaluations of occupational pensions. Employee Relations 31(2): 158–167.

Hales, C., Gough, O. (2003). Employee evaluations of company occupational pensions: HR implications. Personnel Review 32(3): 319–340.

Hill, B., Tande, Ch. (2010). Total Rewards. The Employment Value Proposition. Workspan, no. 6.

Hipp, L., (2020) Feeling secure vs. being secure? Qualitative evidence on the relationship between labour market institutions and employees’ perceived job security from Germany and the U.S., Contemporary Social Science 15(4): 416–429.

Jacobs-Lawson, J.M., Hershey, D.A., Neukam, K.A. (2004). Gender differences in factors that influence time spent planning for retirement. Journal of Women & Aging 16(3/4): 55–69.

Kashive, N., Khanna, V.T. (2018). Assessing the role of demographic variables on employer branding. Advances in Social Sciences Research Journal 5(7): 532–548.

Keller, K.L. (2009). Building strong brands in a modern marketing communications environment. Journal of Marketing Communications 15: 139–155.

Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing 57(1): 1–22.

Kotler, Ph., Keller, K.L. (2012). Marketing. Poznań.

Loretto, W. (2010). Work and retirement in an ageing world: the case of older workers in the UK. Twenty-First Century Society, Contemporary Social Science: Journal of the Academy of Social Sciences 5(3): 279–294.

Luchak, A.A., Gellatly, I.R. (2001). What kind of commitment does a final-earnings pension plan elicit? Relations Industrielles 56(2): 394–418.

Maloney, M., McCarthy, A. (2019). Automatic enrolment to pension plans in small organisations: a research agenda. Employee Relations 41(1): 142–157.

Mandal, A., Krishnan, S.K. (2013). Creating a compelling employee value proposition. Human Capital 8: 38–42.

Martí-Ballester, C. (2015). Socially responsible investment: the financial performance of Spanish equity pension plans, [in:] M. Alejandra Gonzalez-Perez, L. Leonard (eds.), The UN Global Compact: Fair Competition and Environmental and Labour Justice in International Markets (Advances in Sustainability and Environmental Justice). Emerald: 103–121.

Mastin, T. (1998). Employees’ understanding of employer-sponsored retirement plans, a knowledge gap perspective. Public Relations Review 24(4): 521–534.

Maurya, K.K., Agarwal, M. (2018). Organisational talent management and perceived employer branding. International Journal of Organizational Analysis 26(2): 312–330.

Micheel, F., Roloff, J., Wickenheiser, I. (2010). The impact of socioeconomic characteristics on older employees’ willingness to continue working in retirement age. Comparative Population Studies 35(4): 869–902.

Modigliani, F., Brumberg, R.H. (1954). Utility analysis and the consumption function: an interpretation of cross-section data, [in:] K.K. Kurihara (ed.), Post-Keynesian Economics. New Brunswick: 388–436.

Novy-Marx, R., Rauh, J.D. (2009). The Liabilities and Risks of State-Sponsored Pension Plans. Journal of Economic Perspectives 23(4): 191–210.

OECD (2002). OECD Guidelines for the Protection of Rights of Members and Beneficiaries in Occupational Pension Plans. <https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/34018295.pdf>.

Olejnik, I. Stefańska, M. (2020). Integration of the Employee Pension Programs with CSR, [in:] K. Bachnik, M. Kaźmerczak, M. Rojek-Nowosielska, M. Stefańska, J. Szumniak-Samolej (eds.), CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspectives and Stakeholders. Experiences, Palgrave Macmillan: 183–195.

Olsen, A., Whitman, K. (2007). Effective retirement savings programs: design features and financial education. Social Security Bulletin 67(3): 53–72.

Private Pensions: OECD Classification and Glossary, 2005. <http://www.oecd.org/finance/private-pensions/38356329.pdf>.

Shefrin, H., Thaler, R. (1981). Save more tomorrow: using behavioral economics to increase employee saving. The Journal of Political Economy 112(1): 164–187.

Sivertzen, A.M., Nilsen, E.R., Olafsen, A.H. (2013). Employer branding: employer attractiveness and the use of social media. Journal of Product & Brand Management 22(7): 473–483.

Sullivan, J. (2004). Eight Elements of a Successful Employment Brand. ER Daily. <http://www.eremedia.com/ere/the-8-elements-of-a-success-full-employment-brand>.

Taylor, S. (2000). Occupational pensions and employee retention: Debate and evidence. Employee Relations 22(3): 246–259.

Thaler, R.H., Benartzi, S. (2001). Save more tomorrow: using behavioral economics to increase employee. Journal of Political Economy 112(1): 167–187.

Theurer, C.P., Tumasjan, A., Welpe, I.M., Lievens, F. (2016). Employer branding: a brand equity-based literature review and research agenda. International Journal of Management Reviews, October: 1–25.

Titmuss, R. (1974). Social Policy. London.

Tumasjan, A., Kunze, F., Bruch, H., Welpe, I.M. (2020). Linking employer branding orientation and firm performance: testing a dual mediation route of recruitment efficiency and positive affective climate. Human Resource Management 59: 83–99.

Wang, M., Shultz, K.S. (2010). Employee retirement: a review and recommendations for future investigation. Journal of Management 36(1): 172–206.

Wärneryd, E.-K. (2004). Oszczędzanie, [in:] T. Tyszka (ed.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: 530–566.

Wilden, R.M., Gudergan, S., Lings, I.N. (2010). Employer branding: strategic implications for staff recruitment. Journal of Marketing Management 26 (1/2): 56–73.

Wilkinson, A. (2009). Protecting employer brand in a digital age. Personnel Today, August, 19.

Wood, A., Spinks, S., Leong, J., Reeve, K. (2010). Likely treatment of different types of worker under the workplace pension reforms: qualitative research with employers. Department for Work and Pensions Research Report no. 662: 1–88.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.