The competitive factors of German enterprises in Poland
PDF (English)

Słowa kluczowe

konkurencyjność
strategia przedsiębiorstwa
strategiczne zarządzanie
internacjonalizacja
czynniki konkurencyjności

Jak cytować

Śliwiński, R., & Śliwińska, M. (2021). The competitive factors of German enterprises in Poland. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 287–299. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.19

Abstrakt

Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie badawcze, które czynniki międzynarodowej konkurencyjności niemieckich przedsiębiorstw mają największe znaczenie dla polskiego rynku, a w szerszym kontekście, które czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw z krajów najwyżej rozwiniętych odgrywają kluczową rolę w zdobyciu rynku stosunkowo słabiej rozwiniętego kraju. Na podstawie literatury zidentyfikowano lukę badawczą wskazującą na niedobór pozycji, które wyraźnie wskazują na grupę czynników wpływających na sukces na rynku zagranicznym. Lukę wypełniają empiryczne badania jakościowe oraz wnioski dotyczące kluczowych czynników konkurencyjności i ich efektywnego połączenia. Zidentyfikowano strategie konkurencyjne i czynniki kluczowe dla ich realizacji, przedstawiając czynniki mające szczególne znaczenie dla niemieckich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym (Polska) przyczyniające się do osiągnięcia sukcesu rynkowego. Badania jakościowe oparte na trzynastu firmach nie są reprezentatywne, jednak czołowe niemieckie przedsiębiorstwa dostarczają cennej lekcji, jak skutecznie podbić zagraniczny rynek. Przedstawiono i omówiono kluczowe czynniki konkurencyjności, które za to odpowiadają w kontekście celów strategicznych, strategii konkurencji oraz nowoczesnych metod konkurowania. Uzyskane wyniki są bardzo przydatne w realnych sytuacjach internacjonalizacji przedsiębiorstw, w których kierownictwo ustala strategię konkurencyjną mającą prowadzić do rozwoju zagranicznego, a w konsekwencji do sukcesu rynkowego na rynku międzynarodowym. Artykuł wskazuje, na czym warto się skupić, wchodząc na rynek zagraniczny, i które czynniki mają bezpośrednie przełożenie na wzrost na rynku zagranicznym. Praca jest wynikiem badań empirycznych dotyczących konkurencyjności i dostarcza cennych informacji na temat zestawu uszeregowanych czynników konkurencji wpływających bezpośrednio na wzrost na rynku zagranicznym.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.19
PDF (English)

Bibliografia

Amit, R., Shoemaker, P. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal 14(1): 33–46.

Andersson, S., Wictor, I. (2003). Innovative internationalisation in new firms: born globals – the Swedish case. Journal of International Entrepreneurship 1(3): 249–255.

Audretsch, D.B. (1995). Innovation and Industry Evolution. Cambridge: MITPress.

Autio, E., Kronlund, M., Kovalainen, A. (2007). High-Growth SME support initiatives in nine countries: analysis, categorization, and recommendations. Report prepared for the Finish Ministry of Trade and Industry. Edita Publishing Ltd., Edita, Finland.

Barney, J.B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management 17(1): 99–120.

Barney, J.B. (2001). Resource-based theories of competitive advantage: a ten year retrospective on the resource-based view. Journal of Management 27: 643–650.

Bates, T. (1990). Entrepreneur human capital inputs and small business longevity. Review of Economics and Statistics 72: 551–559.

Bellak, C. (2004). How domestic and foreign firms differ and why does it matter? Journal of Economic Surveys 18: 483–514.

Bigsten, A., Gebreeyesus, M. (2007). The small, the young, and the productive: determinants of manufacturing firms growth in Ethiopia. Economic Development and Cultural Change 55(4): 813–840.

Brem, A., Maier, M.A., Wimschneider, C. (2016). Innovation as a source of competitive advantage: the case of Nespresso. Europea Journal of Innovation Management 19(1): 133–148.

Calantone, R.J., Cavusgil, S.T., Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability and firm performance. Industrial Marketing Management 31(6): 515–24.

Ciszewska-Mlinarič, M., Obłój, K., Wąsowska, A. (2015). Strategia Korporacji. Wolters Kluewer.

Coad, A., Rao, R. (2008). Innovation and firm growth in high-tech sectors: a quantile regression approach. Research Policy 37(4): 633–648.

Collins, J. (2001). Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don’t. Harper Publishing.

Davidsson, P., Kirchhoff, B., Hatemi-J, A., Gustavsson, H. (2002). empirical analysis of business growth factors using Swedish data. Journal of Small Business Management 40(4): 332–349.

Delmar, F., Davidsson, P., Gartner, W.B. (2003). Arriving at the high-growth firm. Journal of Business Venturing 18: 189–216.

Dunning, J.H. (1988). The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions. Journal of International Business Studies 19(1): 1–31.

Eisenhardt, K.M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review 14(4): 532–550.

Eisenhardt, K.M., Santos, F.M. (2002). Knowledge-based view: a new theory of strategy? [in:] A. Pettigrew, H. Thomas, R. Whittington (eds.), Handbook of Strategy and Management. London: Sage Publications Ltd.: 139–164.

Eisenhardt, K., Sull, D. (2001). Strategy as simple rules. Harvard Business Review 79(1): 106–176.

Flint, D.J., Blocker, C.P., Boutin, P.J. Jr. (2011). Customer value anticipation, customer satisfaction and loyalty: an empirical examination. Industrial Marketing Management 40: 219–230.

Henderson, R., Cockburn, I. (1994). Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research. Strategic Management Journal 15: 63–84.

Jarosiński, M., Mierzejewska, W. (2017). Success factors of international new ventures from an economy in transition. Journal of East European Management Studies 22(3): 397–420.

Kimura, R., Reeves, M., Whitaker, K. (2019). The new logic of competition, Boston Consulting Group, <https://www.bcg.com/publications/2019/new-logic-of-competition> [accessed 27 October 2020].

Lages, L.F., Silva. G., Styles, C. (2009). Relationship capabilities, quality, and innovation as determinants of export performance. Journal of International Marketing 17(4): 47–70.

Lakhal, L. (2009). Impact of quality on competitive advantage and organizational performance. The Journal of the Operational Research Society 60(5): 637–645.

Lewandowska, M., Szymura-Tyc, M., Gołębiowski, T. (2016). Innovation complementarity, innovation cooperation partners and new product exports: evidence from Poland. Journal of Business Research 69(9): 3673–3681.

Licht, G. Nerlinger, E. (1998). New technology based firms in Germany: a survey of the recent evidence. Research Policy 26: 1005–1022.

Markusen, J.R. (2002). Multinational Firms and the Theory of International Trade. Cambridge–London: MIT Press.

Martínez-Román, J.A., Gamero, J., Delgado-González, M.L., Tamayo, J.A. (2019). Innovativeness and internationalization in SMEs: an empirical analysis in European countries. Technological Forecasting and Social Change 148 (C). doi:10.1016/j.techfore.2019.119716

McFarland, K. (2008). The Beakthrough Company. How Everyday Companies Become Extraordinary Performances. Three Rivers Press.

Morgan, N.A., Vorhies, D.W., Mason, C.H. (2009). Market orientation, marketing capabilities, and firm performance. Strategic Management Journal 30: 909–920.

Moreno, A.M., Casillas, J.C. (2008). Entrepreneurial orientation and growth of SMEs: a causal model. Entrepreneurship Theory and Practice 32(3): 507–528.

Obłój, K. (2017). Praktyka Strategii Firmy. Poltext.

Peters, T., Waterman, R. (1984). In Search of Excellence. Lessons from America’s Best Run Companies. New York: Harper &Row.

Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.

Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990). The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review May/June: 79–91.

Ramadani, V., Hisrich, R.D., Abazi-Alili, H., Dana, L.-P., Panthi, L., Abazi-Bexheti, L. (2019). Product innovation and firm performance in transition economies: a multistage estimation approach. Technological Forecasting and Social Change 140: 271–280.

Ray, G., Barney, J.B., Muhanna, W.A. (2004). Capabilities, business processes, and competitive advantage: choosing the dependent variable in empirical tests of the resource-based view. Strategic Management Journal 25(1): 23–37.

Rosińska-Bukowska, M. (2017). New Approach to international competitiveness of multi-layer enterprises: a reference to macroeconomic models for the assessment of competitiveness as a benchmark. Folia Oeconomica (FOE) 6(332): 145–158.

Slater S.F., Mohr, J.J., Sengupta, S. (2014). Radical product innovation capability: literature review, synthesis, and illustrative research propositions. Journal of Product and Innovation Management 31: 552–566.

Simon, H. (2009). Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of Unknown World Market Leaders. London: Springer.

Śliwiński, R. (2011). Kluczowe czynniki międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Śliwiński, R. (2012). Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa 4(248): 31–60.

Śliwiński, R., Śliwińska, M. (2016). Growth and internationalization of fast growing firms. Journal of East European Management Studies 21(2): 231–253.

Śliwiński R., Śliwińska, M. (2017). International development of German enterprises on the example of the Wielkopolska region. Entrepreneurial Business and Economics Review 5(2): 211–226.

Storey, D.J. (1994). Understanding the Small Business Sector. Thomson Business Press.

Syapsan, S. (2019). The effect of service quality, innovation towards competitive advantages and sustainable economic growth: marketing mix strategy as mediating variable. Benchmarking: An International Journal 26(4): 1336–1356.

Tavassoli, S. (2018). The role of product innovation on export behavior of firms. European Journal of Innovation Management 21(2): 294–314.

Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal 18: 509–533.

Venkatraman, N. (1989). The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence. Academy of Management Review 14: 423–444.

Weche Gelübcke, J.P. (2011). The performance of foreign affiliates in German manufacturing: evidence from a new database. <http://www.freit.org/RMET/2012/SubmittedPapers/John_P._Weche_Geluebcke53.pdf> [accessed December 2016].

Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal 5: 171–180.

Wiklund, J., Shepherd, D.A. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: a configurational approach. Journal of Business Venturing 20(1): 71–91.

Worldbank – Data on GDP/capita sourced on 24.09.2021 from <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>.

Yin, R.K. (2014). Case Study Research, Design and Methods. 5th ed. Newbury Park: Sage Publications.