Chińskie i unijne prawo antymonopolowe: studium prawnoporównawcze
PDF

Słowa kluczowe

prawo ochrony konkurencji
prawo antymonopolowe
prawo chińskie
chińskie prawo antymonopolowe
unijne prawo antymonopolowe
Qihoo 360 v. Tencent QQ
analiza prawnoporównawcza

Jak cytować

Anusz, A. (2022). Chińskie i unijne prawo antymonopolowe: studium prawnoporównawcze. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 85–97. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.06

Liczba wyświetleń: 162


Liczba pobrań: 111

Abstrakt

Celem artykułu jest porównanie unijnego i chińskiego prawa antymonopolowego wraz z omówieniem najważniejszych różnic obu wskazanych systemów publicznego prawa ochrony konkurencji na przykładzie wyroku Najwyższego Sądu Ludowego w sprawie antymonopolowej Qihoo 360 v. Tencent QQ. Za podstawę analizy zostały przyjęte chińskie i unijne akty prawa powszechnie obowiązującego w dziedzinie prawa antymonopolowego oraz wyrok Najwyższego Sądu Ludowego w sprawie Qihoo 360 v. Tencent QQ. Analiza regulacji prowadzi do wniosku, że oba omawiane systemy prawne w dziedzinie prawa antymonopolowego nie różnią się między sobą w sposób istotny, niemniej czynnikiem determinującym to, jak prawo antymonopolowe jest wykonywane w obu tych porządkach prawnych, jest stopień przyznanej organom ochrony konkurencji dyskrecjonalności i sposób realizacji celów prawa antymonopolowego. 

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.06
PDF

Bibliografia

Banasiński, C. (2015). Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym. Warszawa.

Chee, F.Y. (2020). EU’s Vestager to set out plans to tackle China’s state-backed firms. <https://www.reuters.com/article/us-eu-antitrust-idUSKBN20P2RFF>.

Gal, M.S., Petit, N. (2021). Radical restorative remedies for digital markets. Berkeley Technological Review 37(1): 617–674. <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3687604>.

Kopania, Z., Szpotakowski, I. (2020). Chinese Law: Research Guide. Łódź–Kraków.

Krasnodębska-Tomkiel, M. (2006). Wspólnotowe prawo konkurencji. Skutki dla Polski. Warszawa.

Maziarz, A. (2019). Reguły konkurencji Unii Europejskiej. Warszawa.

Stanford Law School (2021). Beijing Qihu Technology Co., Ltd. v. Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited and Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited. A dispute over abusing dominant market positions. Stanford Law School. China Guiding Cases Project. <https://cgc.law.stanford.edu/guiding-cases/guiding-case-78> [dostęp: 27.04.2021].

Tuo, Y. (2019). Approaches for dealing with the “natural person” in the Chinese Legal System: a statutory way and a principled way. German Law Journal 18(5): 1121–1144. doi: https://www.doi.org/10.1017/S2071832200022276

Wang, Y., Biddulph, S., Godwin, A. (2017). A Brief introduction to the Chinese judicial system and court hierarchy. <https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/2380684/ALC-Briefing-Paper-6-Wang,-Biddulph,-Godwin_5.pdf>.

Whish, R., Bailey, D. (2015). Competition Law. Oxford.