Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt jako problem społeczny
PDF

Słowa kluczowe

kastracja
sterylizacja
bezdomność zwierząt

Jak cytować

Mamzer, H., & Nowak, P. (2021). Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt jako problem społeczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 335–354. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.22

Abstrakt

Bezdomność zwierząt w krajach kultury zachodniej jest poważnym wyzwaniem społecznym, ze względu na dobrostan populacji ludzkich i zwierzęcych. W związku z tym coraz większy nacisk kładzie się na kontrolowanie wielkości populacji zwierząt towarzyszących, szczególnie zwierząt bezdomnych i wolno bytujących. Najczęściej wskazuje się trzy metody ograniczania bezdomności zwierząt: edukowanie właścicieli, trwałe znakowanie zwierząt oraz sterylizacje/kastracje zwierząt. W Polsce obowiązek zapobiegania bezdomności zwierząt spoczywa na samorządach gminnych. Mimo że polski ustawodawca umożliwia gminom wprowadzanie programów sterylizacji/ kastracji zwierząt mających opiekunów, niewiele gmin z tego korzysta, co jest oceniane krytycznie przez Najwyższa Izbę Kontroli. W niniejszym tekście zaprezentowano wyniki badań wprowadzania przez gminy w Wielkopolsce programów sterylizacji/ kastracji zwierząt właścicielskich, a także przyczyn niechęci samorządów do przeznaczania środków na realizację tych programów.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.22
PDF

Bibliografia

Amos, H. (2018). Is Russia killing stray dogs ahead of the World Cup? <https://www.theguardian.com/cities/2018/may/29/russia-stray-dogs-world-cup-cull-sochi-yekaterinburg> [dostęp: 24.04.2019].

Baś, M., Cywińska, A. (2006). Wczesna kastracja i sterylizacja psów i kotów. Życie Weterynaryjne 81(4): 246–250.

Centonze, L.A., Levy, J.K. (2002). Characteristics of free-roaming cats and their caretakers. Journal of the American Veterinary Medical Association 220(11): 1627–1633. doi: 10.2460/javma.2002.220.1627

Destoumieux-Garzón, D. et al. (2018). The one health concept: 10 years old and a long road ahead. Frontiers in Veterinary Science 5. doi: 10.3389/fvets.2018.00014

Jarzębowska, G. (2018). Follow the rat: from necropolitics to a theory of interspecies cohabitation. Journal for Critical Animal Studies 15(3): 4–25.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna (2018). Stanowisko Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z 19 grudnia 2017 r. w sprawie zabiegów operacyjnych wykonywanych masowo u psów i kotów poza siedzibami zakładów leczniczych dla zwierząt. Życie Weterynaryjne 93(2): 74.

Lisowski, A. (2018). Prywatna opinia na temat izbowej informacji o świadczeniu usług poza siedzibą zakładu leczniczego dla zwierząt. Życie Weterynaryjne 93(2): 84–86.

Lopez Negrete Communications (2010). Cesar Millan Spay and Neuter PSA – ENG. <https://www.youtube.com/watch?v=RmmZ_XOHqCA> [dostęp: 24.04.2019].

Mendes-de-Almeida, F., Remy, G.L., Gershony, L.C. et al. (2011). Reduction of feral cat (Felis catus Linnaeus 1758) colony size following hysterectomy of adult female cats. Journal of Feline Medicine and Surgery: 436–440.

NIK (2012). Raport: Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt. NIK (2016). Raport „Zapobieganie bezdomności zwierząt”.

Painted Dog Conservation. (2019). PDC Newsletter First Quarter 2019. <https://mailchi.mp/0cd5d56c7b2f/pdc-newsletter-first-quarter-2019?e=fd54257194> [dostęp: 30.01.2019].

PFRON (2019). Komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia. <http://www.e-pfron.pl/index.php/komunikaty/89-przecietne-wynagrodzenie-1#> [dostęp: 24.04.2019].

Phillips, S.C., Hedge, Z., Peralta, J.M. (2018). The role of private practitioners in reducing numbers of homeless dogs and cats and shelter euthanasia rates. Journal of the American Veterinary Medical Association 253(4): 404–408. doi: 10.2460/javma.253.4.404

Plesińska, O., Włosowicz, M. (2018). Kto pocieszy kaukaskie psy? Non-fiction. Nieregularnik reporterski. Zwierzę 4: 139–151.

Pollard-Post, W. (2017). ‘Fixing’ Animal Homelessness the Right Way. <https://www.peta.org/blog/fixing-animal-homelessness-right-way/> [dostęp: 24.04.2019].

Powell, M. (2015). Davis, M., End your stray dog cull, UK tells Romania: diplomats step up pressure after 300,000 animals killed in crackdown. <https://www.dailymail.co.uk/news/article-3132979/End-stray-dog-cull-UK-tells-Romania-Diplomats-pressure-300-000-animals-killed-crack-down.html> [dostęp: 30.01.2019].

Pręgowski, M.P., Włodarczyk, J. (2016). Researching the human-canine relationship in democratic Poland, [w:] M. P. Pręgowski, J. Włodarczyk (eds.), Free Market Dogs: The Human-Canine Bond in Post-Communist Poland. West Lafayette. West Lafayette: 1–35.

Przybek, A. (2017). Wiosenna akcja sterylizacji i kastracji zwierząt. <https://wpolityce.pl/blogi/398091-wiosenna-akcja-sterylizacji-i-kastracji-zwierzat> [dostęp: 24.04.2019].

Singer, P. (2018). Wyzwolenie zwierząt. Warszawa.

Skorupski, M. (2017). Zapobieganie bezdomności zwierząt. Ustalenia pokontrolne NIK, [w:] Kontrola Państwowa 2017/1. Warszawa.

Spain, C.V., Scarlett, J.M., Houpt, K.A. (2004). Long-term risks and benefits of early-age gonadectomy in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association 224(3): 380–387. doi:10.2460/javma.2004.224.380

Veblen, T. (2008). Teoria klasy próżniaczej. Tłum. J. Frentzel-Zagórska. Warszawa.

Wysocka-Andrusiewicz, J. (2019). O etycznym wymiarze ingerowania w seksualność pozaludzkich podopiecznych, [w:] H. Mamzer, A. Żok (red.), Bezpieczne czy zniewolone? Szkice o zwierzętach. Bydgoszcz: 249–277.