Niemiecki proces alimentacyjny
PDF

Słowa kluczowe

niemieckie prawo alimentacyjne
wielowymiarowość alimentacji
proces alimentacyjny

Jak cytować

Wudarski, A. (2021). Niemiecki proces alimentacyjny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 83(3), 373–389. https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.24

Abstrakt

Artykuł omawia niemiecką monografię poświęconą prawu alimentacyjnemu Unterhaltsprozess (Eschenbruch, Wolters Kluwer 2021). Autor poszukuje wielowymiarowości alimentacji zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, a ocena uwzględnia interdyscyplinarny i transgraniczny charakter tej problematyki, która łączy prawo rodzinne z prawem publicznym, socjalnym, procesowym, podatkowym, europejskim oraz prywatnym międzynarodowym. W tych ramach omówiono zakres i strukturę monografii, która nie ogranicza się do przestawienia aktualnego stanu prawnego, ale dokumentuje również ewolucję prawa alimentacyjnego, wytycza nowe kierunki rozwoju, a także zawiera propozycje zmian legislacyjnych. Autor wskazuje cechy wyróżniające ocenianą monografię od innych opracowań dostępnych na rynku podkreślając wyjątkowo szeroką analizę orzecznictwa sądów apelacyjnych. Szerszej analizie i ocenie poddano zagadnienia związane z pieczą naprzemienną, alimentacją pomałżeńską, świadczeniami socjalnymi, pozycją prawną ojca biologicznego oraz alimentacją transgraniczną. Z perspektywy prawnoporównawczej zauważono natomiast skromne odniesienia do prawa obcego, które warto poszerzyć i usystematyzować. Oceny monografii dokonano zarówno pod względem naukowym jak i praktycznym. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na możliwość wykorzystania niemieckich regulacji i doświadczenia w polskim porządku prawnym.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.24
PDF

Bibliografia

Dolecki, H., Sokołowski, T. (red.) (2013). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Lex. Ehinger, U., Rasch, I., Schwonberg, A., Siede, W. (2018). Handbuch Unterhaltsrecht. 8. Auflage. Gieseking Verlag.

Haak, H., Haak-Trzuskowska, A. (2020). Obowiązek alimentacyjny. Komentarz do art. 128–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC. Warszawa: C.H. Beck.

Ignaczewski, J. (red.), Karcz, M., Maciejko, W., Romańska, M. (2016). Alimenty. Sądowe Komentarze Tematyczne. Warszawa: C.H. Beck.

Jędrejek, G. (2019). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany. Lex/el. 2019.

Juryk, A. (2012). Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym. LexisNexis.

Kotłowski, D. (2014). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. Wolters Kluwer.

Kowalski, W. (2006). Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Wydawnictwo Currenda.

Łukasiewicz, J.M., Ramus, I. (red.) (2015a). Prawo alimentacyjne. Zagadnienia materialne. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Łukasiewicz, J.M., Ramus, I. (red.) (2015b). Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne. Toruń: Wydawnictwo A. Marszałek.

Menne, M. (2018). Verbindungsrichter im internationalen Familienrecht in Deutschland – aktueller Stand und Ausblick. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht: 1644–1651.

Piasecki, K. (red.) (2011). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. LexisNexis.

Poncelet, S. (2014), [w:] M. Herberger, M. Martinek, H. Rüßmann, S. Weth (Hrsg.), Juris Praxiskommentar BGB. Band 4: Familienrecht, W. Viefhues (Hrsg.), 8. Auflage. Saarbrücken. www.juris.de.

Roßmann, F.T., Viefhues, W. (2017). Taktik im Unterhaltsrecht. 3. Auflage. Luchterhand Verlag. Skierkowska, W. (1972). Międzynarodowe postępowanie cywilne w sprawach alimentacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Völker, M. (2006). Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht – Länderbericht Frankreich, „Familienrechtsberater international” (FamRBint), 2006: 93 n. <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT 000007031676> [dostęp: 1.04.2021].

Wendl, P., Dose, H.J. (2019). Das Unterhaltsrecht in der familienrichterlichen Praxis. 10. Auflage. C.H. Beck.

Wierciński, J. (red.) (2014). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. LexisNexis 2014.

Wudarski, A. (2017). Wina w wyroku rozwodowym konieczność czy anachronizm? – rozważania z perspektywy prawa niemieckiego, [w:] M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi. Warszawa: Wolters Kluwer: 1287–1290.

Wudarski, A. (2019). Zaskarżenie ojcostwa przez ojca biologicznego w prawie niemieckim. Transformacje Prawa Prywatnego 4: 157–174.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.