Ośrodki pomocy społecznej w czasie pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń pracowników socjalnych
PDF

Słowa kluczowe

praca socjalna
społeczne konsekwencje pandemii COVID-19
ośrodki pomocy społecznej
kultura katastrof

Jak cytować

Necel, R. (2022). Ośrodki pomocy społecznej w czasie pandemii COVID-19 w świetle doświadczeń pracowników socjalnych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 225–239. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.14

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie aktywności zawodowej pracowników socjalnych w trakcie pandemii COVID-19. Główne problemy badawcze dotyczyły: oceny stopnia realizacji pracy socjalnej; sposobu postrzegania podstawowych funkcji pracy socjalnej oraz identyfikacji zmian w funkcjonowaniu reprezentowanej organizacji. Celem badawczym było określenie różnic w profesjonalnym działaniu i w postawach pracowników socjalnych, biorąc pod uwagę typ gminy reprezentowanej przez respondenta, wielkość reprezentowanej instytucji, poziom doświadczenia zawodowego oraz rodzaj stanowiska. Badania przeprowadzono techniką wywiadów internetowych wspomaganych komputerowo (CAWI) wśród pracowników zatrudnionych na terenie województwa wielkopolskiego oraz aktywnych zawodowo w czasie pandemii COVID-19. Wyniki badań (N = 284) wskazują, że pracownicy socjalni w trakcie pandemii szczególnie koncentrowali się na wykonywaniu administracyjnych czynności oraz świadczeniu pomocy w formie działań osłonowych. Było to szczególnie widoczne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. W mniejszych ośrodkach rzadziej podejmowano również działania z zakresu integracji społecznej oraz rzecznictwa praw i interesów osób w trudnej sytuacji socjalnej. Analiza materiału empirycznego prowadzi do konkluzji o pracy socjalnej w dobie pandemii jako aktywności skoncentrowanej na zaspokojeniu podstawowych potrzeb opiekuńczych i zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego osób w kryzysie socjalnym. Natomiast na marginesie profesjonalnych działań znajduje się zaangażowanie środowiskowe, w tym również aktywność obywatelska.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.14
PDF

Bibliografia

Amadasun, S. (2021). COVID-19 pandemic in Africa: what lessons for social work education and practice? International Social Work 64(2): 246–250.

Bankoff, G. (2003). Cultures of Disaster: Society and Natural Hazard in the Philippines. London.

Berg-Weger M., Morley, J. (2020). Loneliness and social isolation in older adults during the COVID-19 pandemic: implications for gerontological social work. The Journal of Nutrition, Health and Aging 24: 456–458.

Bussolini, J. (2010). What is a dispositive? Foucault Studies 10: 85–107.

Boruszkowska, I. (2020). La mortelega grande, czyli „wielkie umieranie”. Zaraza jako katastrofa (w) wyobraźni. Konteksty Kultury 17(3): 312–327.

Brennan, J., Reilly, P., Cuskelly, K., Donnelly, S. (2020). Social work, mental health, older people and COVID-19. International Psychogeriatrics 32(10): 1205–1209.

Buttell, F., Ferreira, R.J. (2020). The hidden disaster of COVID-19: intimate partner violence. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 12(1): 197–198.

Cullen, W., Gulati, G., Kelly, B.D. (2020). Mental health in the COVID-19 pandemic. QJM: An International Journal of Medicine 113(5): 311–312.

Czarnow, S. (2021). Między stanem epidemii a stanem klęski żywiołowej – COVID-19 a niektóre prawa człowieka. Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 3(28): 11–42.

Drozdowski, R., Krajewski, M., Luczys, P., Kubacka, M. (2022). In between: on the defensive reactivity of public institutions in Poland to the COVID-19 pandemic. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 84(1): 229–246.

Farkas, K.J., Romaniuk, J.R. (2020). Social work, ethics and vulnerable groups in the time of coronavirus and COVID-19. Society Register 4(2): 67–82.

Frysztacki, K. (2009). Socjologia problemów społecznych. Warszawa.

Han, J., Meyer, B.D., Sullivan, J. (2020). Income and poverty in the COVID-19 pandemic. National Bureau of Economic Research. <http://www.nber.org/papers/w27729> [dostęp: 31.05.2022].

Krzyszkowski, J. (2005). Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym. Łódź.

Necel, R. (2019). Advocacy in action: theory and practice of social work. Polish Sociological Review 4(208): 511–525.

Necel, R. (2021). Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej. Poznań.

Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. 2nd edn. New York.

Patel, J.A., Nielsen, F.B.H., Badiani, A.A., Assi, S., Unadkat, V.A., Patel, B., ... & Wardle, H. (2020). Poverty, inequality and COVID-19: the forgotten vulnerable. Public Health 183: 110–111.

Pentini, A.A., Lorenz, W. (2020). The Corona crisis and the erosion of ‘the social’ – giving a decisive voice to the social professions. European Journal of Social Work 23(4): 543–553.

Potutan, G., Arakida, M. (2021). Evolving disaster response practices during COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health 18(6): 31–37.

Powell, K.G., Peterson, N.A. (2014). Pathways to effectiveness in substance abuse prevention: empowering organizational characteristics of community-based coalitions. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance 38(5): 471–486.

Puig, M.E., Glynn, J.B. (2004). Disaster responders. Journal of Social Service Research 30(2): 55–66.

Revet, S., Langumier, J. (2015). Governing Disasters: Beyond Risk Culture. London.

Revet, S. (2020). Disasterland: An Ethnography of the International Disaster Community. London.

Rothman, J. (1983). Three Models of Community Organization Practice, [w:] R. Kramer, H. Specht (eds.), Readings in Community Organization Practice. New York.

Rothman, J. (2007). Multi modes of intervention at the macro level. Journal of Community Practice 15(4): 11–40.

Rymsza, M. (2012). W stronę pracy środowiskowej i nowych ról zawodowych pracowników socjalnych, [w:] M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. Warszawa: 203–226.

Sánchez, O.R., Vale, D.B., Rodrigues, L., Surita, F.G. (2020). Violence against women during the COVID-19 pandemic: an integrative review. International Journal of Gynecology & Obstetrics 151(2): 180–187.

Szmagalski, J. (2021). Pandemia COVID-19 a praca socjalna – z pierwszych relacji w periodykach o zasięgu międzynarodowym. Praca Socjalna 36(1): 5–30.

Trochymiak, M. (2018). Uznaniowość w pomocy społecznej: działania pracowników socjalnych w świetle koncepcji street-level bureaucracy. Polityka Społeczna 9(534): 12–19.

Twelvetrees, A. (2017). Community Development, Social Action and Social Planning. London.

Wu, H., Karabanow, J. (2020). COVID-19 and beyond: social work interventions for supporting homeless populations. International Social Work 63(6): 790–794.

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.