Ujęcia systemowe w dorobku naukowym prof. Jerzego J. Paryska
PDF

Jak cytować

Mierzejewska, L. (2022). Ujęcia systemowe w dorobku naukowym prof. Jerzego J. Paryska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 241–250. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.15

Liczba wyświetleń: 125


Liczba pobrań: 108

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.15
PDF

Bibliografia

Chojnicki, Z. (1972). A model of interaction between the socio-economic system and the geographical environment. Geographia Polonica 22: 173–182.

Chojnicki, Z. (1973). Założenia i perspektywy rozwoju geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny 45: 3–27.

Chojnicki, Z. (1989). Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Przegląd Geograficzny 60(4): 491–510.

Chojnicki, Z. (1999). Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Dutkowski, M. (1995). Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Dutkowski, M. (2021a). Konflikty ekologiczne. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dutkowski, M. (2021b). Terytorialny zintegrowany system Przyroda–Człowiek–Technika–Kultura, [w:] L. Mierzejewska, M. Wdowicka (red.), Miasta i regiony w obliczu pandemii COVID-19 i innych wyzwań współczesnego świata (199–208). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Gánti, T. (1986). Podstawy życia. Tłum. T. Kulisiewcz. Warszawa: WP.

Jacobs, J. (1961). The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.

Kopeć, K. (2003). Składniki systemu środowiska życia człowieka i ich wzajemne powiązania, [w:] T. Michalski (red.), Nowe wyzwania i tematy w edukacji geograficznej (18–22). Warszawa: Carta Blanca.

Kopeć, K. (2008). Człowiek w środowisku i związane z tym zagrożenia, [w:] T. Michalski (red.), Zagrożenia we współczesnym świecie jako temat edukacji geograficznej (60–72). Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.

Macias, A. (2008). Badania przepływów materii i energii w krajobrazie miejskim. Problemy Ekologii Krajobrazu 20: 243–250.

Maik, W. (2008). Ewolucje teoretyczno-metodologiczne studiów miejskich w świetle zmieniających się konceptualizacji miasta, [w:] J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny (77–90). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Marszałek, Ł. (2018). Implementacja modelu rozwiniętego systemu środowiska życia człowieka do badań społeczno-przestrzennych. Słupskie Prace Geograficzne 15: 67–76.

Michalski, T. (2003). Znaczenie pojęcia „zdrowie środowiskowe” w koncepcji ładu przestrzennego. Biuletyn KPZK PAN 205: 257–267.

Michalski, T. (2004). Próba aplikacji pojęcia zdrowia środowiskowego w konceptualizacji ładu przestrzennego. Sprawozdania z Posiedzeń Naukowych, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie 46(2): 45–47.

Michalski, T. (2005). Miejsce geografów w realizacji ścieżki edukacyjnej – edukacja prozdrowotna, [w:] T. Palmowski, K. Kopeć (red.), Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii (73–84). Gdynia–Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.

Michalski, T. (2006a). Environmental health as a factor of local development. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Nature Univeritatis Prešoviensis. Prírodné Vedy, Folia Geographica 10(45): 355–359.

Michalski, T. (2006b). Proposition of regional level of public health system, [w:] M. Lesechko, T. Michalski (eds.), Theoretical Aspects of Regional Development in Ukrainie and Poland (168–181). Lviv: Lviv Regional Institute of Public Administration National Academy of Public Administration Office of the President of Ukraine.

Michalski, T. (2007). Miejsce samorządu terytorialnego w gospodarce lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem marketingu terytorialnego), [w:] P.I. Ševĉuk (red.), Demokratiĉnì standarti profesìjnogo navĉanâ ta dâl´nostì publìĉnih službovcìv: teorìâ, praktika (408–415). Lvìv: Casting 1.

Michalski, T. (2009). Uwarunkowania polityki zdrowotnej powiatu grodzkiego (na przykładzie Gdańska). Space–Society–Economy 9: 161–174.

Michalski, T. (2010). Sytuacja zdrowotna w europejskich krajach postkomunistycznych w dobie transformacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Michalski, T., Kopeć, K. (2003). Propozycja systemowego nauczania o środowisku życia człowieka, [w:] M. Śmigielska, J. Słodczyk (red.), Edukacja geograficzno-przyrodnicza w dobie globalizacji i integracji europejskiej (67–72). Opole: Polskie Towarzystwo Geograficzne O/Opole i Uniwersytet Opolski.

Mierzejewska, L. (2009). Rozwój zrównoważony miasta. Zagadnienia poznawcze i praktyczne. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Odum, E.P. (1982). Podstawy ekologii. Tłum. W. Matuszkiewicz (red.). Warszawa: PWRiL.

Orchard, R.A. (1976). Sformalizowane teorie systemów – opis niektórych ujęć indukcyjnych i dedukcyjnych, [w:] G.J. Klir (red.), Ogólna teoria systemów (203–245). Warszawa: Wyd. Naukowo-Techniczne.

Parysek, J. (2006). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Parysek, J.J. (1985). Planowe kształtowanie środowiska człowieka. Biuletyn Informacyjny IGiZP PAN 52: 47–56.

Parysek, J.J. (1997). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Parysek, J.J. (2006). Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

Parysek, J.J. (2007). Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Parysek, J.J. (2014). Life of the city, [w:] L. Mierzejewska, J.J. Parysek (eds.), Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Parysek, J.J. (2015). Miasto w ujęciu systemowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 77(1): 27–53. doi:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.3 DOI: https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.1.3

Parysek, J.J., Dutkowski, M. (1994a). Koncepcja ekorozwoju i jej technologiczne oraz społeczno-polityczne uwarunkowania. Przegląd Geograficzny 66(1/2): 3–18.

Parysek, J.J., Dutkowski, M. (1994b). Going green: sustainable development as a model of socioeconomic development in European post-communist countries. European Planning Studies 2(4): 419–434. doi: https://doi.org/10.1080/09654319408720279 DOI: https://doi.org/10.1080/09654319408720279

Parysek, J.J., Mierzejewska, L. (2013). Życie miasta: studium Poznania. Miasto i jego mieszkańcy. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Parysek, J.J., Mierzejewska, L. (2014). Życie miasta: studium Poznania. Infrastruktura miejska. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Wyciślak, S. (2015). Podejście systemowe jako źródło efektywności w działaniach organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 386: 357–365. doi: https://doi.org/10.15611/pn.2015.386.24 DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.386.24