Radzenie sobie z wyzwaniami pracy podczas pandemii COVID-19 w doświadczeniach nauczycieli szkół podstawowych
PDF

Słowa kluczowe

pandemia
COVID-19
radzenie sobie z kryzysem
praca zdalna w edukacji
nauczyciele

Jak cytować

Drabina-Różewicz, A. (2022). Radzenie sobie z wyzwaniami pracy podczas pandemii COVID-19 w doświadczeniach nauczycieli szkół podstawowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(4), 211–225. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.13

Abstrakt

Celem artykułu jest rekonstrukcja i interpretacja kształtowania radzenia sobie z nowymi wyzwaniami w pracy nauczycieli w czasie pandemii COVID-19. Pytanie badawcze skupia się na odnajdywaniu przestrzeni społecznego doświadczania pracy nauczycieli w kryzysie. Tekst prezentuje analizę tematyczną materiału z wywiadów jakościowych, skoncentrowaną na najistotniejszych aspektach doświadczeń pracy w warunkach wprowadzenia w edukacji pracy zdalnej na szeroką skalę. Analiza materiału badawczego (trzech wywiadów focusowych oraz sześciu autobiograficznych wywiadów narracyjnych) przebiega współbieżnie z prezentacją wyłaniających się z przeprowadzonego przeglądu literatury przedmiotu tematów właściwych dla rekonstrukcji doświadczeń nauczycieli w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami pracy podczas pandemii. Analiza tematyczna koncentruje się na funkcjonowania nauczycieli w kryzysie pandemii i doświadczania kryzysów z perspektywy przebiegu życia zawodowego oraz osobistego. We wnioskach nazywam i wstępnie kategoryzuję strategie radzenia sobie nauczycieli z wyzwaniami edukacji w pandemii oraz opisy ich doświadczeń jako szczególnie istotnych ze względu na kontekst wprowadzenia pracy zdalnej w trybie awaryjnym bez przygotowania instytucjonalnego. Zaprezentowane w artykule wyniki są częścią prowadzonych badań w ramach realizowanego aktualnie projektu badawczego COV-WORK.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.13
PDF

Bibliografia

Adediran, T. (2020). Impact of COVID 19 and Online Learning on Education in UK. <https://www.researchgate.net/publication/347442597_Impact_of_COVID_19_and_Online_Learning_on_Education_in_UK>.

Archer, M. (2007). Making our Way Through the World: Human Reflexivity and Social Mobility. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511618932 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511618932

Barron Rodriguez, M., Cobo, C., Munoz-Najar, A., Sanchez C. (2021). Remote Learning During the Global School Lockdown: Multi-Country Lessons. World Bank, Washington, DC. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36141>. doi: https://doi.org/10.1596/36141 DOI: https://doi.org/10.1596/36141

Buchner, A., Majchrzak, M., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań. Warszawa: Centrum Cyfrowe. .

Di Pietro, G., Biagi, F., Costa, P., Karpiński Z., Mazza, J. (2020). The likely impact of COVID-19 on education: reflections based on the existing literature and international datasets. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: https://doi.org/10.2760/126686, JRC121071

Dynowska-Chmielewska, K., Cieślik, Ł., Sekścińska, K., Trzcińska, A., Gurba, K., Lackowski, J., Długosz, P., Dankiewicz-Berger, M., Muchacki, M. (2020). Raport z badania: "Kształcenie na odległość oczami dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Warszawa-Kraków: Centrum Polityk Publicznych.

Gądecki, J. (2020). Perspektywy rozwoju pracy zdalnej w Pomorskiem - nowe modele pracy oraz wyzwania i potrzeby pracodawców i pracowników. Gdańsk: PORP.

Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill Valley: Sociology Press.

Ibrahim, A., Al-Kaabi, A., El-Zaatari, W. (2013). Teacher resistance to educational change in the United Arab Emirates. International Journal of Research Studies in Education 2(3): 25-36. doi: https://doi.org/10.5861/ijrse.2013.254 DOI: https://doi.org/10.5861/ijrse.2013.254

Jelińska, M., Paradowski, M.B. (2021). Teachers' engagement in and coping with emergency remote instruction during COVID-19-induced school closures: a multinational contextual perspective. Online Learning Journal 25(1): 303-328. doi: https://doi.org/10.24059/olj.v25i1.2492 DOI: https://doi.org/10.24059/olj.v25i1.2492

Jimoyiannis, A., Koukis, N., Tsiotakis, P. (2021). Shifting to emergency remote teaching due to the COVID-19 pandemic: Greek teachers' beliefs and experiences, [w:] A. Reis, J. Barroso, J.B. Lopes, T. Mikropoulos, C.-W. Fan (eds.), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (320-329). Cham, Switzerland: Springer. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-73988-1_25 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-73988-1_25

Kaźmierska, K., Schütze, F. (2013). Wykorzystanie autobiograficznego wywiadu narracyjnego w badaniach nad konstruowaniem obrazu przeszłości w biografii. Na przykładzie socjologicznego porównania narracji na temat życia w PRL-u i NRD. Przegląd Socjologii Jakościowej 9(4): 22-138. doi: https://doi.org/10.18778/1733-8069.9.4.08 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.9.4.08

Krasowska, A., Drabina-Różewicz, A. (2017). Biographical experience of work by young precarious workers in Poland. Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1): 33-50.

Kutrowska, B. (2008). Spojrzenie na rolę nauczyciela z perspektywy rożnych oczekiwań społecznych, [w:] P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli (49-60). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Margolis, J., Nagel, L. (2006). Education reform and the role of administrators in mediating teacher stress. Teacher Education Quarterly 33(4): 143-159.

Mean, B., Neisler, J. (with Langer Research Associates) (2020). Suddenly Online: A National Survey of Undergraduates during the COVID-19 Pandemic. <https://digitalpromise.org/wp--content/uploads/2020/07/ELE_CoBrand_DP_FINAL_3.pdf>. doi: https://doi.org/10.51388/20.500.12265/98 DOI: https://doi.org/10.51388/20.500.12265/98

Padilla Rodríguez, B.C., Armellini, A., Traxler, J. (2021). The forgotten ones: how rural teachers in Mexico are facing the COVID-19 pandemic. Online Learning 25(1): 253-268. doi: https://doi.org/10.24059/olj.v25i1.2453 DOI: https://doi.org/10.24059/olj.v25i1.2453

Peñarrubia-Lozano, C., Segura-Berges, M., Lizalde-Gil, M., Bustamante, J.C. (2021). A qualitative analysis of implementing e-learning during the COVID-19 lockdown. Sustainability 13(6): 17-33. doi: https://doi.org/10.3390/su13063317 DOI: https://doi.org/10.3390/su13063317

Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania. Warszawa: Wydział Pedagogiczny UW. <https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8>.

Ptaszek, G., Stunża, G.D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Schütze, F. (2012). Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [w:] K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów (141-278). Kraków: Nomos.

Strauss, A.L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge University Press. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9780511557842 DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511557842

Strauss, A.L. (1991). A personal history of the development of grounded theory, qualitative family research. A Newsletter of the Qualitative Family Research Network 5(2): 837-857.

Swidler, A. (1986). Culture in action: symbols and strategies. American Sociological Review 51: 273-286. doi: https://doi.org/10.2307/2095521 DOI: https://doi.org/10.2307/2095521

Tiejun, Z. (2020). Empirical research on the application of online teaching in Chinese colleges and universities under the situation of novel coronavirus pneumonia prevention and control. International Journal of Emerging Technologies in Learning 15(11): 119-136. doi:10.3991/IJET.V15I11.13935 doi: https://doi.org/10.3991/ijet.v15i11.13935 DOI: https://doi.org/10.3991/ijet.v15i11.13935

Turska-Kawa, A., Stępień-Lampa, N., Grzywna, P. (2020). Obawy rodziców i nauczycieli wobec nowych form edukacji w okresie pandemii SARS-COV-2. Studium województwa śląskiego - Raport Pro Silesia. doi:10.13140/RG.2.2.27224.32004

Waniek, K. (2016). Potencjały bezładu i cierpienia w biografiach młodych kobiet wchodzących w świat sztuki i medycyny. Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 114-144. doi: https://doi.org/10.18778/1733-8069.12.2.07 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8069.12.2.07

Waniek, K. (2019). The precarious life situation trap: the case of "zealous" Julia - a proponent and a victim of neoliberal reality. Qualitative Sociology Review 15(4): 164-193. doi: https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.08 DOI: https://doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.08

Zahorska, M. (2020). Sukces czy porażka zdalnego nauczania? Fundacja Batorego. Forum Idei. <https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2020/09/Sukces-czy-porazka-zdalnego-nauczania.pdf?msclkid=4cf340dbcfa111ec99401d3939177ad8>.

Ziółkowski, P. (2021). Strajk nauczycieli w 2019 r. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja - Rodzina - Społeczeństwo 5: 245-269.