Back matter
PDF

Jak cytować

RPEiS, R. (2022). Back matter. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 84(3), 258–259. https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.17
https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.17
PDF