Introduction
PDF (English)

Jak cytować

Wronkowska, S. (2023). Introduction. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(2), 5–6. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.01
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.01
PDF (English)