Front matter
PDF

Słowa kluczowe

prawo
ekonomia
finanse
socjologia
climate change
postgrowth

Jak cytować

RPEiS 83(2). (2023). Front matter. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(3), 1–4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.00
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.00
PDF

Finansowanie

Czasopismo finansowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM.

MEiN, Programme „Rozwój czasopism naukowych”, agreement no. RCN/SP/0132/2021/1.