Dialog między słowem a obrazem: 12 lekcji o Konstytucji
PDF

Słowa kluczowe

świadomość prawna
promocja prawa
edukacja prawna
wizualizacja prawa
komunikacja wizualna
interdyscyplinarność
współpraca interdyscyplinarna
analiza wielostanowiskowa

Jak cytować

Drozdowski, R., Kulczyk, A., Talejko-Kwiatkowska, L., & Wiliński, P. (2023). Dialog między słowem a obrazem: 12 lekcji o Konstytucji . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(4), 299–315. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.15

Liczba wyświetleń: 111


Liczba pobrań: 107

Abstrakt

Tematem sprawozdania jest trwający od roku 2017 projekt popularyzujący wiedzę o Konstytucji RP za pomocą infografik. Wspomniany projekt – realizowany przez studentów i pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Pracowni Grafiki Informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – stał się dla autorów (prawnika, projektantek graficznych oraz socjologa) okazją do rozważań na temat świadomości prawnej, przydatności komunikacji wizualnej do celów edukacyjnych, możliwości i dylematów współpracy interpersonalnej, przede wszystkim jednak skomplikowanych relacji między słowem a obrazem.

https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.15
PDF

Bibliografia

Garland, K. (1964). First Things First Manifesto. http://www.designishistory.com/1960/first-things-first/

Giddens, A. (2003). Stanowienie społeczeństwa. Tłum. S. Amsterdamski. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Kurczewski, J. (2007). Prawem i lewem. Kultura prawna społeczeństwa polskiego po komunizmie. Studia Socjologiczne 2(185): 33-60. https://www.studiasocjologiczne.pl/s,51,studia-socjologiczne-nr-2-2007-185.html

Małkowicz, Z. (2017). Nie tylko art and science: czyli jak myśleć o praktykach łączących sztukę i naukę? Kultura i Społeczeństwo 61(1): 175-190. DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2017.61.1.9

Małkowicz, Z. (2023). Sztuka i nauki społeczne. Współczesne relacje oraz ich uwarunkowania. (rozprawa doktorska). Poznań: Wydział Socjologii UAM. https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/27138

Mannheim, K. (2008). Ideologia i utopia. Tłum. J. Miziński. Warszawa: Aletheia.

Pękala, M., Zyzik, R. (2018). Społeczny obraz prawa. Opis obszaru badań i wyniki pilotażu. Zeszyty Prawnicze 4: 35-65. DOI: https://doi.org/10.21697/zp.2018.18.4.02

Podgórecki, A. (1962). Socjologia prawa. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szahaj, A. (1985). Jürgena Habermasa teoria działania komunikacyjnego. Próba rekonstrukcji. W: A.M. Kaniowski, A. Szahaj (red.), Wokół filozofii krytycznej Jürgena Habermasa (s. 178-185). Warszawa: Kolegium Otryckie.

Wiliński, P. (2020). Zarys teorii konfliktu w prawie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Wiliński, P. (2021). Cena (nie)wiedzy, czyli pierwszy paradoks prawa. W: A. Gulczyński (red.), Uniwersyteckie wykłady na Zamku: Wiedza (s. 59-70). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.