Front matter
PDF

Słowa kluczowe

Prawo
Ekonomia i finanse
Socjologia

Jak cytować

RPEiS 85(4). (2023). Front matter. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 85(4), 1–4. https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.00
https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.4.00
PDF

Finansowanie

Czasopismo finasowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM