Anna Ząbkowicz, Państwo wobec grup dominujących w gospodarce. Perspektywa instytucjonalnej ekonomii politycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
PDF

Jak cytować

Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2024). Anna Ząbkowicz, Państwo wobec grup dominujących w gospodarce. Perspektywa instytucjonalnej ekonomii politycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 269–271. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.15

Liczba wyświetleń: 77


Liczba pobrań: 57

https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.15
PDF

Bibliografia

Fiedor, B. (2019). Podział na ortodoksję i heterodoksję w świetle potrzeby pluralizmu metodologicznego w ekonomii, perspektywa mikroekonomiczna. W: M. Gorynia (red.), Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedność a różnorodność. Relacje do innych nauk. Problemy klasyfikacyjne (s. 41–56). Polska Akademia Nauk.

Milonakis, D., i Fine, B. (2009). From political economy to economics: Method, the social and the historical in the evolution of economic theory. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203887110

Ratajczak, M. (red.). (2014). Współczesne teorie ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zachorowska-Mazurkiewicz, A. (2016). Praca kobiet w teorii ekonomii – perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.