Łukasz Wirkus i Marta Pięta-Chrystofiak (red.), Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023
PDF

Jak cytować

Mucha, J. (2024). Łukasz Wirkus i Marta Pięta-Chrystofiak (red.), Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 86(1), 265–269. https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.14

Liczba wyświetleń: 70


Liczba pobrań: 65

https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.14
PDF