Zmiana modelu służby cywilnej po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej

Main Article Content

Sebastian Samol

Abstrakt

W artykule omówiono zmiany w zatrudnieniu w służbie cywilnej wynikające z ustawy z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. W artykule dokonano analizy nowych warunków zatrudnienia na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej na podstawie powołania. Przedstawiono też warunki pełnienia funkcji przez Szefa Służby Cywilnej oraz zasady funkcjonowania Rady Służby Publicznej, która zastąpiła dotychczasową Radę Służby Cywilnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Samol, S. (2016). Zmiana modelu służby cywilnej po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 78(1), 71-79. https://doi.org/10.14746/rpeis.2016.78.1.7
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Doerre-Nowak, D. (2010), [w:] Wagner, B. (red.), Kodeks pracy – Komentarz, Gdańsk.
 2. Drobny, W., Mazuryk, M., Zuzankiewicz, P. (2012), Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa.
 3. Opinia prawna prof. Huberta Izdebskiego z 3 lutego 2016 w przedmiocie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie Ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.
 4. Perdeus, W. (2014), [w:] Baran, K.W. (red.), Prawo urzędnicze – Komentarz, Warszawa.
 5. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz. U. 2014, poz. 1111 ze zm.
 6. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, Dz. U. Nr 170, poz. 1217
 7. Ustawa z 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej, Dz. U. Nr 170, poz. 1218
 8. Ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 36.
 9. Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1198 ze zm.
 10. Wyrok TK z 12 grudnia 2002 r., K 9/02, OTK-A 2002, z. 7, poz. 94.
 11. Wyrok TK z 20 kwietnia 2004 r. K 45/02 (30/4A/2004).
 12. Uzasadnienie projektu ustawy o służbie cywilnej z 24 sierpnia 2006 r. – druk sejmowy nr 552/2006.
 13. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich z 1 lutego 2016 r. o stwierdzenie niezgodności art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej, art. 53a ustawy o służbie cywilnej dodanego przez art. 1 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz art. 6 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej z Konstytucją RP, druk nr III.7040.9.2016.ST/LN.